tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Bra med rökstopp trots viktuppgång

Publicerad: 15 mars 2013, 09:16

Personer som slutar att röka löper halverad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som fortsätter att röka. Detta oavsett om de lägger på sig några extrakilon, enligt en ny studie i tidskriften Jama.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det är forskare i USA som följt upp över 10 000 medelålders personer i den pågående studien Framingham Offspring Study.

Syftet var att ta reda på huruvida viktuppgång i samband med rökstopp påverkar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Slutsatsen är att denna påverkan alltså verkar vara försumbar.

Räknat på sex års uppföljning hade personer utan diabetes som nyligen slutat röka eller haft ett mer långvarigt rökstopp 53 respektive 54 procent lägre risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med dem som fortfarande rökte.

Personer som aldrig hade rökt hade 70 procents lägre risk.

Siffrorna gäller efter justering för ett flertal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och ändrades i mycket liten grad när de även justerades för viktuppgång efter rökstopp.

Forskarna tittade också på personer med diabetes, vilka kan vara särskilt känsliga för att öka i vikt. Men också här sågs ungefär samma riskminskningar att få hjärt-kärlsjukdom efter rökstopp, oavsett eventuell viktuppgång. Riskminskningarna var dock inte statistiskt signifikanta, vilket forskarna tror har att göra med att det var förhållandevis få diabetiker med i studien.

I Framingham Offspring Study genomgår deltagarna hälsokontroller vart fjärde år. Personer som slutat röka sedan förra undersökningstillfället räknades som att nyligen ha slutat röka, medan tidigare rökare som varit rökfria vid de två senaste kontrollerna räknades som att ha ett långvarigt rökstopp.

Läs hela originalstudien:

Carole Clair med flera. Association of Smoking Cessation and Weight Change With Cardiovascular Disease Among Adults With and Without Diabetes. Jama 2013; 309: 1014–1021. DOI: 10.1001/jama.2013.1644.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev