onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Bra vård – men dålig tillgänglighet

Publicerad: 20 februari 2020, 10:42

Foto: Getty Images

För sjätte året i rad minskar andelen patienter som får en planerad operation inom 90 dagar, det vill säga inom vårdgarantins bortre tidsgräns. Tillgängligheten inom den svenska sjukvården är fortsatt dålig.

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenRegion HallandRegion Jämtland Härjedalen

Det konstaterar Socialstyrelsen i ”Öppna jämförelser 2020”. Rapporten visar bland annat att de medicinska resultaten har förbättrats sedan den senaste mätningen. Allt fler överlever folksjukdomar som cancer och hjärtinfarkt, och diabetesvården visar förbättrade resultat.

På andra områden, däremot, syns fortsatta problem. Det stora sorgebarnet är tillgängligheten, som har försämrats på flera sätt. Andelen patienter som får en planerad operation inom 90 dagar, det vill säga inom vårdgarantins bortre tidsgräns, minskar – för sjätte året i rad. Problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår.

– Tillgängligheten i den svenska vården är problematisk, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Är den rent av dålig?
– Den är inte tillräckligt bra och, ja, den har en dålig utveckling.

Dålig tillgänglighet är ju inget nytt fenomen. Det har ju funnits i åratal, i decennier, varför då?
– Den största orsaken, tror jag, är att vi har en primärvård som inte är tillräckligt utbyggd. Det är också en resursfråga. Det har inte heller varit tillräckligt stort fokus på de här frågorna ute i regionerna. Men problemen ser olika ut i olika regioner. Därför måste regionerna nu bryta ner de här resultaten och se vad de kan göra för att förbättra sina resultat.

Hur länge kommer tillgängligheten att vara dålig inom svensk sjukvård?
– Det är en rad förändringar på gång som jag både tror och hoppas kommer att förbättra tillgängligheten. Det handlar dels om satsningar på primärvården, dels om digitala portaler. Ett bekymmer är exempelvis köerna för barn och unga med psykisk ohälsa, där bristerna till stor del handlar om hur man organiserar den här vården. Där kommer det nu att ske en satsning, ”En väg in”, där man ska kunna ta hand om dessa patienter på vissa vårdcentraler, säger Olivia Wigzell.

Rapporten visar också på stora regionala skillnader, exempelvis avseende vårdgarantin. I Halland fick 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90 dagar förra året. I Jämtland var motsvarande siffra bara 61 procent.

I den aktuella rapporten har Socialstyrelsen analyserat 51 indikatorer och jämfört dessa med tidigare år. Indikatorerna kan vara allt från antalet vårdrelaterade infektioner till tid till läkarbedömning vid akutbesök. Syftet med rapporten är att få en så god uppfattning om vårdens resultat som möjligt.

– Oftast skiljer det sig det sig inte så mycket åt från år till år, men över tid kan man se skillnader, säger Martin Lindblom, utredare på Socialstyrelsen.

Vårdgarantin

■ Vårdgarantin infördes 1992 och utvidgades 2005. De tidsgränser som anges i lagen kan sammanfattas till 0-3-90-90 och innebär:
■ 0 – Kontakt med primärvården samma dag.
■ 3 – Medicinsk bedömning inom primärvården inom tre dagar, från det att en patient kontaktar vårdcentralen för ett nytt eller försämrat hälsoproblem.
■ 90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar, efter en remiss om ett sådant besök.
■ 90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar, efter beslut om den sådan.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev