Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Brist på förtroende skäl att inte gå till doktorn

Publicerad: 22 november 2002, 13:59

Av 2 600 tillfrågade svenskar har en fjärdedel avstått från att söka läkarvård vid ett eller flera tillfällen. Det framgår av en ny nationell studie. De skäl personerna anger för att avstå från att söka läkare visar att det finns en bristande tilltro till vårdens förmåga att hjälpa.


Tidigare studier har visat att vårdutnyttjandet i Sverige har ett samband med faktorer som utbildningsnivå och ekonomi. En ny rikstäckande studie, som har gjorts vid enheten för socialmedicin, Uppsala universitet, bekräftar detta samband, men ger dessutom besked om orsakerna till att många avstår från att gå till läkare.  - Vi ville veta vad som ligger bakom beslutet att avstå från ett läkarbesök som man anser sig ha behov av, säger Marcus Westin, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri i Uppsala, och ansvarig för genomförandet av studien.  Våren 2001 skickades en rikstäckande enkät ut till 4000 personer i åldrarna 20-64 år. Frågorna besvarades av 2648 personer. Enkäten bestod av 57 frågor indelade i olika kategorier: hushåll och ekonomi, hälsa, socialt nätverk, sysselsättning, hur ofta personen och hans eller hennes familj har kontakt med sjukvården, och vilka erfarenheter man har.

En fjärdedel, 24 procent, av de tillfrågade personerna svarade att de vid ett eller flera tillfällen under de senaste tre månaderna hade valt att inte söka läkarvård, trots att man ansåg sig i behov av det.  - Det är en oväntat hög siffra, dubbelt så stor som i de studier av vårdutnyttjandet som har gjorts tidigare, berättar Marcus Westin.  Ingen hjälp att få från doktorn  Beslutet att avstå från att söka läkare har två huvudorsaker. Det handlar dels om bristande tilltro, dels om bristande tillgänglighet.  En stor grupp, 35 procent, trodde helt enkelt inte att ett läkarbesök skulle hjälpa. Andra angivna anledningar av samma karaktär var "dåliga erfarenheter", "ville inte störa", "osäker på bemötandet".  När det gäller bristande tillgänglighet var det framför allt svårigheten att komma fram på telefon till sjukhuset eller vårdcentralen som var orsaken till att man stannade hemma i stället för att gå till läkare.  20 procent angav ekonomiska skäl till att inte göra ett läkarbesök.  I enkäten framgick tydligt att kvinnor, invandrare och personer som står utanför arbetsmarknaden avstår från vård i högre utsträckning än andra grupper.  Detta är ingen större överraskning, enligt Marcus Westin. Dessa grupper har även i tidigare studier pekats ut som förfördelade, trots att hälso- och sjukvårdslagen tydligt säger att det är vårdbehovet som ska vara styrande för vårdutnyttjandet, inte några andra faktorer.  Rätt diagnos kan dröja  Varför så många tror att de inte ska kunna få hjälp av läkaren ger enkätsvaren inga entydiga svar på.  - Men en förklaring kan vara att de besvär man har ofta kan beskrivas som psykosomatiska, till exempel stressymtom och sömnstörningar, som kan vara svåra att komma till rätta med vid enstaka läkarkonsultationer, säger Marcus Westin.  Han varnar för en utveckling där det blir allmänt vedertaget att inte söka läkare när man anser sig behöva det, eftersom det kan leda till försenad diagnos och behandling.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev