Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

BVC-sköterskor har svårt med kontakter med andra kulturer

Publicerad: 20 april 2005, 07:27

Många sjuksköterskor inom barnhälsovården saknar tillräckliga kunskaper om andra kulturer. Det visar en studie som presenteras på Vårdstämman, som inleds i dag, den 20 april.


Anita Berlin, sjuksköterska och doktorand vid centrum för allmänmedicin vid Karolinska institutet i Solna, har undersökt hur sjuksköterskor inom barnhälsovården ser på sin kulturella kompetens och hur de upplever samspelet med föräldrar och barn av utländsk härkomst. Bakgrunden till studien är Anita Berlins egna erfarenheter på barnavårdscentralen Bredäng i Stockholms kommun.

- I dag är vart tredje barn i Stockholms län av utländsk härkomst. De här barnen är ofta mer utsatta än svenska barn. Ändå är de riktlinjer som finns väldigt allmänt hållna - de ger egentligen ingen vägledning inför mötet med barn och föräldrar från andra kulturer, säger hon.

Åtta av tio upplevde svårigheter  För att ta reda på hur sjuksköterskorna själva såg på sin arbetssituation skickades en enkät ut till sjuksköterskorna på samtliga barnavårdscentraler i Stockholms län, offentliga såväl som privata. 370 sjuksköterskor besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 70 procent.

Resultatet visar att 84 procent av sjuksköterskorna upplevde olika svårigheter i kommunikationen med barn och föräldrar från andra länder. Hälften av sjuksköterskorna kände sig inte nöjda med sin egen insats. Framför allt pekade de på bristfälliga arbetsförhållanden och på att det saknades skrivna riktlinjer.

Enligt Anita Berlin leder vårdpersonalens dåliga kunskaper om andra kulturer till problem. Risken för felbedömningar av barnens utveckling och eventuella hälsoinsatser ökar om man inte vet hur värderingar och sjukvårdssystem ser ut i ursprungslandet. Dessutom finns en ökad risk för att föräldrarna i sin tur inte förstår de instruktioner som sjuksköterskorna ger.

- Det borde vara självklart att personalen i ett mångkulturellt land som Sverige har en kulturell kompetens. Om vi ska kunna ge vård på lika villkor måste politiker och arbetsgivare ta ansvar för att personalen har en kompetens som motsvarar det område som de jobbar i, säger Anita Berlin.

Vill utbilda i kulturell kompetens  Just nu håller hon på att komplettera enkätundersökningen med omkring 15 djupintervjuer. Tanken är att resultatet ska ligga till grund för en utbildning i kulturell kompetens.

Ambitionen är att ta fram en skräddarsydd utbildning som ska prövas bland sjuksköterskorna på några barnavårdscentraler i Stockholm nästa höst. Förhoppningsvis kan utbildningsmodellen sedan spridas och användas på flera håll i landet.

Anita Berlin betonar att det inte bara är i invandrartäta områden som kunskapen om andra kulturer är viktig.

- Vår undersökning visar att majoriteten av alla sjuksköterskor träffar barn och föräldrar av utländsk härkomst. Sedan kan det vara olika status på föräldrarna. På Östermalm möter man kanske oftare ambassadpersonal som kan prata engelska - men fortfarande har de ju andra tankar, traditioner och värderingar än vi svenskar, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev