Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Cancer och hjärtsjukdom minskar i höga åldrar

Publicerad: 15 december 2008, 18:45

Lägre andel män som förblivit friska till 90 års ålder kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller cancer under återstoden av livet jämfört med friska män vid 40 års ålder, enligt en ny studie.


Hjärt-kärlsjukdom och cancer är de mest betydande dödsorsakerna i utvecklade länder. Ålder är en av de viktigaste riskfaktorerna för både hjärt-kärlsjukdom och cancer, åtminstone upp till 80 års ålder. Därefter är det mindre känt vilken betydelse åldern har på risken att insjukna i de bägge typerna av sjukdom. Det är bakgrunden till en studie som nyligen publicerats i British Medical Journal.

Undersökningen bygger på data från den så kallade Physicians’ Health Study, där forskare vid bland annat Harvard Medical School i Boston följt 22 048 manliga läkare i USA. Studiedeltagarna var 40–84 år och friska när studien startade år 1982.

Efter 23 års uppföljning visade det sig att nyinsjuknandet i hjärt-kärlsjukdom fortsatte att öka upp till åldern 100 år. Insjuknandet i cancer följde ett annat mönster. Incidenstalen var här högst i åldern 80–89 år för att sedan sjunka. Ett minskande insjuknande i cancersjukdom som upptäcks med hjälp av screening hade störst betydelse för denna minskning.

När forskarna tog hänsyn till dödlighet i andra sjukdomar konstaterade de dock att kurvorna över kvarvarande risk att drabbas av både hjärt-kärlsjukdom och cancer nådde en platå vid 90 års ålder.

De konstaterade även att varannan studiedeltagare som var frisk vid 40 års ålder kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom under återstoden av livet. För 90-åringar som klarat sig undan hjärt-kärlsjukdom var det bara var sjätte som skulle drabbas av sjukdomen under den tid de hade kvar att leva.

För cancer gällde att varannan frisk studiedeltagare vid 40 års ålder kunde räkna med att drabbas av sjukdomen under återstoden av livet. Men för de som överlevt friska till 90 års ålder var det bara 1 av 10 som kunde räkna med att insjukna i cancer.

Forskarna spekulerar i att fenomenet kan bero på minskad upptäckt av sjukdom eller ökad motståndskraft mot sjukdom hos dem som överlever till hög ålder.

British Medical Journal, publicerad online 9 december

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev