Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Cancerdiagnos kopplas till hjärtsjukdom

Publicerad: 4 november 2011, 12:38

Cancerpatienter har ökad risk för kranskärlssjukdom, enligt en stor svensk studie. En av forskarna anser att traditionella riskfaktorer för hjärtsjukdom bör uppmärksammas mer i just den här gruppen.


Vissa typer av cancer har tidigare kopplats till ökad risk för kranskärlssjukdom.

- Men det är första gången sambandet visas i en så här stor studie och för så många olika cancerformer, säger Bengt Zöller, distriktsläkare och docent i internmedicin vid Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet och Region Skåne.

Tillsammans med sina kollegor har han i en registerstudie tittat närmare på hur många som drabbats av kranskärlssjukdom av dem som fick en cancerdiagnos i Sverige mellan 1987 och 2008.

- Vi såg att patienter med cancer hade i genomsnitt 70 procent högre relativ risk för kranskärlssjukdom som krävde sjukhusvård under första halvåret efter cancerdiagnosen, jämfört med befolkningen utan cancer, säger Bengt Zöller.

Han tycker att cancerläkare bör ta hänsyn till den ökade risken.

- Vi såg även att diagnoser som övervikt, diabetes och hypertoni och KOL medförde ökad risk hos cancerpatienter. Det tyder på att traditionella riskfaktorer kanske ska behandlas extra kraftfullt hos dem.

Under uppföljningstiden drabbades närmare 35 000 cancerpatienter av kranskärlssjukdom. Motsvarande siffra i befolkningen utan cancer var drygt 570 000 personer.

För 26 av de 34 typer av cancer som fanns med i studien sågs en ökad risk under framför allt de sex första månaderna efter diagnosen.

Störst var riskökningen vid tunntarmscancer, leukemi, njur-, lung- och levercancer.

Rökning är en riskfaktor för både cancer och kranskärlsjukdom, vilket gör att man skulle kunna förvänta sig en ökad risk för kranskärlssjukdom vid cancerformer som förknippas med rökning.

Studiens resultat visar dock en ökad risk för kranskärlssjukdom även vid typer av cancer som inte är relaterad till rökning.

Resultaten visar också att de som hade metastaser hade en högre risk än patienter utan metastaser.

Studien säger dock inget om vad den ökade risken för kranskärlssjukdom hos cancerpatienter beror på, enligt Bengt Zöller.

- En av flera möjliga förklaringar skulle kunna vara att blodplättarna blir mer klibbiga vid cancer, säger han och fortsätter:

- Att risken var högst det första halvåret kan vara en effekt av cancerbehandlingen. Men det kan också vara själva tumören som gav ökad risk.

Dagens Medicin har tidigare skrivit om att forskning pekat mot att strålning ger ökad inflammation i kärlen, se nr 16/2010.

Efter det första halvåret minskade risken snabbt, men var fortfarande något förhöjd mer än tio år efter cancerdiagnosen för en del cancerformer.

Studien publiceras i tidskriften European Journal of Cancer.

Läs abstract:

■  European Journal of Cancer, publicerad online 24 oktober 2011

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev