Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Dålig koll orsakar brister i behandling

Publicerad: 3 december 2008, 13:58

Var tredje patient som opererades för prostatacancer fick bristande bedömning av sin smärta. Det lägger grunden för en otillräcklig smärtbehandling under vårdtiden, visar ny forskning från Göteborg.


Kerstin Wickström Ene, sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har undersökt hur sjuksköterskor på en urologisk klinik förde journalanteckningar över en grupp patienters upplevda smärta under ett till två dygn efter ett prostatakirurgiskt ingrepp.

Studien, som omfattade 155 patienter, visar att det i hela 35 procent av fallen fanns en tydlig skillnad mellan patienternas uppfattning om smärtan och sjuksköterskornas journalanteckningar. I 9 procent av fallen fanns ingen journalanteckning alls.

– Det är förstås oacceptabelt, eftersom det har en negativ inverkan på den smärtbehandling patienterna får. Att det ser ut så här kan bero på att sjuksköterskorna inte lyssnar på patienterna, säger Kerstin Wickström Ene.

Studien publicerades i Journal of Clinical Nursing i höstas och ingår även i den avhandling hon lade fram vid Göteborgs universitet tidigare i år.

Vanligt strunta i att följa upp
Det visade sig även att sjuksköterskorna oftast överskattade mild smärta, men underskattade svår smärta. I enkäter framkom också att 20 procent av sjuksköterskorna sällan eller aldrig dokumenterade patienternas smärtintensitet.

För att studera effekterna av skillnader i smärtbedömning och utebliven journalföring har Kerstin Wickström Ene undersökt sannolikheten att patienterna får behandling med opioider och hur detta var kopplat till deras egen rapportering av smärtan och till sjuksköterskornas dokumentation.

Resultat från 220 patienter  visar att journaluppgifter oftare än patienternas upplevelser resulterade i behandling med opioider. Hos patienter som exempelvis uppgav en smärtintensitet, eller VAS-värde, på fem på en tiogradig skala, men som inte fått värdet infört i sin journal, var det hälften som fick opioider. Detta jämfört med 75 procent om samma VAS-värde fanns infört i journalen.

– Sjuksköterskor bedömer ofta smärta utifrån hur patienterna ser ut i stället för att gå efter vad de säger. Att en fjärdedel av sjuksköterskorna i studien dessutom uppgav att de inte utvärderade behandlingen gör att resultatet av den blir ännu sämre, säger Kerstin Wickström Ene.

Kan förutspå hög smärtrisk
I en studie har hon även identifierat faktorer som kan förutsäga vilka patienter som sannolikt drabbas av smärta efter ett kirurgiskt ingrepp.

Resultaten kommer att publiceras inom kort i tidskriften BMC Nursing. De visar att yngre patienter hade högre risk att uppleva måttlig smärta, med VAS över tre, medan patienter med depression hade högre risk att uppleva svår smärta, VAS över sju. Den enda faktor som generellt kunde förutsäga nästa VAS-värde var det föregående värdet.

Patienter som vaknar upp med otillräcklig smärtlindring måste därför behandlas omedelbart för att undvika ihållande smärta, enligt Kerstin Wickström Ene.

– Det är även oerhört viktigt att individanpassa smärtbehandlingen efter kirurgi. Men även att hitta patienter med ökad risk för smärtproblematik, exempelvis de med depression, som sannolikt behöver en mer aggressiv smärtbehandling under den postoperativa perioden, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev