söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Därför gör inte sviktpatienter som läkaren säger

Publicerad: 18 april 2013, 14:08

Patienter med hjärtsvikt tar inte alltid sina läkemedel som de ska. Och det är inte så konstigt, enligt omvårdnadsprofessorn Inger Ekman, som är kritisk till vårdpersonalens agerande i dag.


– Patienten undervisas. Doktorn talar om att de här medicinerna ska du ta annars händer det här eller det här. Det är fel sätt, säger Inger Ekman, sjuksköterska och professor i omvårdnad samt föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Hon var en av de medverkande vid ett symposium om framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt under det pågående Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.

Inger Ekman inledde med att visa data över hur Sverige ligger till i en internationell jämförelse av hur delaktiga sviktpatienter är när de ordineras sina läkemedel. Den blågula stapeln hamnar ganska nära jumboplats, bara Norge och Frankrike är sämre av de elva undersökta länderna.

– Sverige är dåligt på delaktighet, konstaterar hon.

Inger Ekman tycker att vårdpersonal inte bara ska ha fokus på att behandla sjukdomens symtom. Det gäller att få patienten att få en förståelse för sitt tillstånd och för vad eventuella försämringar kan bottna i. Hon säger också att dålig följsamhet till medicinering sällan ses som ett problem i patientens ögon – bara i vårdpersonalens. Patienten tänker i stället på biverkningar, på sin ekonomi och på sin livssituation i stort.

I stället för att säga till patienten att ta sina mediciner och förvänta sig lydnad, bör vårdpersonal föra ett samtal med patienten om hur han eller hon ser på sitt liv och sin sjukdom i stort. En behandlingsplan bör läggas upp i samråd med patienten, tycker Inger Ekman.

Hon avslutade med att visa några slutsatser från en studie bland 56 patienter med hjärtsvikt och deras sjuksköterskor. I den var patienter och sjuksköterskor eniga om att de inte hade pratat tillräckligt mycket om följande frågor:

■ Hur känns läkemedlens      effekt?
■ Hur stor är risken för      biverkningar?
■ Hur interagerar läkemedlen      med andra läkemedel?
■ Hur fungerar läkemedlen      med alkohol?
■ Hur påverkas sexlivet? Och      tröttheten?
■ Vad gör man om man glömmer      att ta en dos?

– Patienter med hjärtsvikt känner ofta stor osäkerhet när det gäller sin behandling. Tillståndet är diffust och symtomen varierar över tid, säger Inger Ekman som inte tycker att vårdpersonalen ska vara rädd för att göra patienten mer delaktig i sin egen behandling.

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev