Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Diovan var inte bättre än ACE-hämmare efter hjärtinfarkt

Publicerad: 10 november 2003, 12:51

AHA 2003: Angiotensin 2-receptorblockeraren valsartan, Diovan, gav ingen ytterligare effekt jämfört med ACE-hämmaren kaptopril för att minska dödligheten hos patienter med hjärtinfarkt och sviktande hjärtfunktion. Det framgår av den omfattande Valiantstudien som presenteras idag på hjärtkonferensen American Heart Association Annual Meeting i Orlando, USA. Samtidigt publiceras resultaten på tidskriftens New England Journal of Medicines sajt.


Många omfattande vetenskapliga studier har visat att ACE-hämmare minskar risken för ytterligare hjärt-kärlhändelser och död efter en hjärtinfarkt. De största förbättringarna har setts hos högriskpatienter - personer med försämrad vänsterkammarfunktion, hjärtsvikt eller båda diagnoserna samtidigt.  Angiotensin 2-receptorblockerare har framförts som alternativ som möjligen skulle förbättra prognosen ytterligare. I Valiant-studien testades hypotesen att valsartan, ensamt eller i kombination, skulle ge en bättre överlevnad än enbart ACE-hämmaren kaptopril.  Studien genomfördes vid 931 sjukhus i 24 länder på 14 703 patienter med hjärtinfarkt och sviktande hjärtfunktion. 26 kliniker från Sverige deltog med 490 patienter.  Utöver annan standardbehandling fick en tredjedel av patienterna valsartan, en tredjedel kaptopril och en tredjedel både och. Uppföljningstiden var i genomsnitt 24,7 månader. Under denna avled 979 patienter i valsartangruppen, 958 i kaptoprilgruppen och 941 patienter i gruppen som fick både och. Inga skillnader var statistiskt signifikanta.  Biverkningar, som ledde till lägre dos eller till att patienten avbröt studien i förtid, var signifikant vanligare bland dem som fick kombinationsbehandlingen. Särskilt gällde det för lågt blodtryck och njurpåverkan.  I en ledarkommentar konstateras att studien bekräftar att ACE-hämmare är förstahandsvalet för patienter med sviktande hjärtfunktion efter en hjärtinfarkt, inte minst mot bakgrund av valsartan är cirka sex gånger dyrare Med beräkning utifrån studiens uppgifter om dos och priser i Fass kostade en dags behandling med generiskt kaptopril 4:30 kr och en dags behandling med Diovan 27:25 kr.  Studien bekräftade dock att det finns ett säkert andrahandsalternativ för de patienter som av olika anledning inte tolererar kaptopril, anser ledarskribenterna i New England Journal of Medicine.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev