Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

EDTA skyddade hjärtpatienter

Publicerad: 6 november 2012, 11:23

AHA 2012 En behandling mot tungmetaller verkade kunna ge hjärtpatienter ett något bättre sjukdomsförlopp, enligt en ny randomiserad studie. Men resultaten ska tolkas försiktigt, anser forskarna fakom studien.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Inom alternativmedicinen används så kallad keleringsbehandling med ämnet EDTA, etylendiamintetraättiksyra, för att ta bort tungmetaller från kroppen.

Behandlingen har nu avhandlats i ett något mer vetenskapligt sammanhang än brukligt, nämligen bland de stora patientstudierna som presenteras på den amerikanska kardiologikongressen AHA i Los Angeles.

Det är ett amerikanskt forskarlag som lottat 1 708 patienter med hjärtinfarkt till att få regelbundna infusioner med EDTA eller placebo.

Efter i snitt fyra års uppföljning hade totalt sett 26 procent av patienterna i EDTA-gruppen drabbats av någon ny kardiovaskulär händelse, jämfört med 30 procent i kontrollgruppen. Skillnaden var dock bara tydlig för patienter med diabetes.

Som kardiovaskulär händelse räknades dödsfall oavsett orsak, hjärtinfarkt, stroke, sjukhusinläggning på grund av kärlkramp och revaskulariseringsbehandling med bypassoperation eller ballongvidgning.

Resultatet skulle därmed kunna stödja en teori om att keleringsbehandling fungerar mot ateroskleros. Samtidigt är det oklart vad som egentligen stod för effekten i studien, eftersom EDTA-infusionerna innehöll flera olika ämnen, se nedan.

Forskarna bakom studien poängterar att behandlingen inte är redo för klinisk rutin. Vid presentationen av resultaten gav studiens huvudprövare Gervasio Lamas flera anledningar till att tolka resultaten försiktigt, bland annat att skillnaden mellan grupperna bara precis var statistiskt signifikant och att 17 procent av patienterna hoppade av studien.

– Vår slutsats är att behandlingen verkar vara säker och att det finns en del bevis för en potentiellt viktig effekt. Det här var oväntade fynd. Mer forskning behövs för att bekräfta eller förkasta våra resultat och för att hitta en verkningsmekanism, sa Gervasio Lamas.

Ytterligare data som presenterades från studien visade att det inte fanns några skillnader mellan grupperna enligt ett flertal olika mått på livskvalitet.

Varje patient i studien fick totalt 40 infusioner som pågick i minst tre timmar. De trettio första infusionerna gjordes med en veckas mellanrum, medan de tio sista gjordes med mellanrum på två veckor eller två månader.

Den aktiva behandlingen bestod av tre gram EDTA, sju gram av C-vitamin och olika B-vitaminer, elektrolyter, ett lokalbedövningsmedel och blodförtunnande heparin.

Studien har finansierats av den amerikanska myndigheten National Institutes of Health.

Läs sammanfattningar av studierna här och här.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev