Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Efterföljare till warfarin allt närmare kliniken

Publicerad: 19 oktober 2007, 14:07

Waran (warfarin) har ända sedan 1950-talet varit det enda läkemedlet på marknaden i kategorin perorala antikoagulantia. Astra Zenecas sorgebarn Exanta nådde aldrig marknaden, men snart väntas warfarin få konkurrens från annat håll.


Ett stort antal läkemedelsstudier med flera olika nya perorala antikoagulantia som väntas utmana warfarin pågår för närvarande.

– I dag finns det substanser under utveckling med specifik verkan på varje enskild faktor i koagulationskaskaden och ett antal av dem är på väg in i fas 3-studier, säger Jonas Oldgren, överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Den substans som ligger närmast ett godkännande är dabigatran, som kan finnas på marknaden för korttidsbehandling efter ortopedisk kirurgi redan inom något år. Medlet testas även som proppförebyggande läkemedel vid förmaksflimmer och om det visar sig vara effektivt är det tänkbart att det kan börja marknadsföras någon gång i början av 2010.

Den stora nackdelen med Waran är att läkemedlet påverkar flera olika vitamin K-beroende koagulationsfaktorer (II, VII, IX och X), samtidigt som det interagerar med många andra läkemedel och med födoämnen. Detta gör läkemedlet väldigt svårinställt och kräver stora resurser i form av kontroller av patienterna.

De flesta av de nya koagulationshämmande läkemedel som är under utveckling har effekt på enskilda faktorer i koagulationskaskaden. Utöver trombinhämmaren dabigatran från Boehringer Ingelheim är faktor Xa-hämmarna rivaroroxaban från Bayer och apixaban från Bristol-Myers Squibb också långt fram i denna utveckling.
De sistnämnda påverkar koagulationssystemet i ett tidigare skede jämfört med dabigatran.
Astra Zenecas sorgebarn Exanta gick i graven häromåret när det inte klarade godkännandeproceduren i USA på grund av leverbiverkningar.
Företaget har dock en efterföljare på gång, trombinhämmaren 0837, som för närvarande befinner sig i fas 2-studier.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev