Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

En viss typ av östrogenreceptor gav högre risk för hjärtsjukdom

Publicerad: 6 november 2003, 13:04

Personer, särskilt män, som hade en särskild genetisk variant av östrogenreceptor alfa hade en ökad risk för akut hjärtinfarkt och annan hjärt-kärlsjukdom. Fyndet kan möjligen även kasta nytt ljus över studier som visat högre hjärtrisk för kvinnor som långtidsbehandlats med östrogentillskott.


Det är känt att östrogen och närbesläktade hormoner aktiverar östrogenreceptorer, som i sin tur reglerar gener som kopplats samman med åtskilliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Dock är lite känt om hur genetiska varianter av en av dessa receptorer, östrogenreceptor alfa eller ESR1, påverkar hjärt-kärlrisken.  Forskare verksamma inom Framingham Heart Study, Framingham, Massachusetts, USA, gjorde en prospektiv studie på 1 739 män och kvinnor som inte var släkt med varandra och som ingick i Framingham Heart Study. Data för åren 1971-1998 studerades. Totalt ingick 178 aterosklerotiska hjärt-kärlhändelser i analysen. Därav var antalet akuta hjärtinfarkter 59.  352 personer, det vill säga 20 procent av studiedeltagarna, var homozygota med avseende på ESR1 c.454-397C. Detta innebär att de hade dubbel uppsättning av en speciell variant av genen för östrogenreceptor alfa. Risken för en aterosklerotisk hjärt-kärlhändelse visade sig vara fördubblad bland dem som var homozygota för denna gen, jämfört med dem som var antingen heterozygota eller inte alls hade denna genvariant. Risken för akut hjärtinfarkt var till och med trefaldigad. Detta efter att data hade korrigerats för andra riskfaktorer som ålder, kön, kroppsmasseindex, högt blodtryck, diabetes, blodfetter och rökning.  Sambanden mellan genvarianten och hjärtrisk kvarstod när man analyserade män för sig. Men bland kvinnor fanns för få fall för att forskarna kunde studera dem som grupp.  Forskarna konstaterar att förekomst av en denna genvariant för östrogenreceptor alfa kan förknippas med ökad risk för hjärtinfarkt. Huruvida det beror på ett direkt samband, eller på någon annan faktor som samvarierar med genvarianten, återstår att ta reda på. Studien stöder hypotesen att östrogenreceptorer har samband med risken för hjärt-kärlsjukdom, särskilt bland män. Forskarna tror också att genvarianten kan ha betydelse för att förklara de motsägelsefulla resultat som funnits i senare års studier av hormontillskott till kvinnor, och risken för hjärt-kärlsjukdom.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev