Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Erytromycin fördubblade risken för plötslig hjärtdöd

Publicerad: 10 september 2004, 07:54

Personer som åt antibiotikumet erytromycin hade dubbelt så hög risk att drabbas av plötslig hjärtdöd. Särskilt hög var risken för dem som samtidigt åt erytromycin och andra läkemedel som bryts ner av enzymet CYP3A4. Det visas i en studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


Användning av erytromycin kan leda till att hjärtrytmen störs. Substansen bryts i stor omfattning ner av enzymet CYP3A4, liksom en lång rad andra läkemedel. Det innebär att patienter som samtidigt äter både erytromycin och andra medel som metaboliseras via samma enzym riskerar att få för höga, skadliga halter av erytromycin i kroppen.  En forskargrupp från Vanderbilt University School of Medicine och Nashville Veterans Affairs Medical Center (W.A.R.), Nashville, USA, har analyserat data för en grupp patienter från Tennessee. Studien omfattade 1,25 miljoner personår och 1 476 fall av bekräftad plötslig hjärtdöd.   Andra läkemedel som bryts ner av CYP3A4 och som studerades var bland annat antibiotika som innehöll nitroimidazoler (exempelvis Flagyl) och kalciumantagonister som diltiazem (Cardizem) och verapamil (Isoptin). Användning av amoxicillin, ett annat antibiotikum som inte påverkar hjärtrytmen och som förskrivs på liknande indikationer som erytromycin, studerades också.  Det visade sig att personer som använde erytromycin hade dubbelt så hög risk att dö i plötslig hjärtdöd än de som inte använde några läkemedel. De som i stället fick amoxicillin hade ingen ökad hjärtrisk. Riskökningen sågs endast medan de använde eytromycin. Bland tidigare användare fanns ingen riskökning.  Bland dem som samtidigt använde erytromycin och ett annat läkemedel som bryts ner av CYP3A4 var risken femfaldigad. Eftersom antalet dödsfall var litet var det 95-procentiga konfidensintervallet brett (1,7-16,6 gångers riskökning).  I FASS anges interaktioner mellan erytromycin och en lång rad andra läkemedel. Men enbart terfenadin (Teldanex) och cisaprid (Prepulsid), som båda inte längre marknadsförs i Sverige, står som kontraindicerade.  Forskarna bakom studien anser att samtidig användning av erytromycin och andra substanser (till exempel grapefrukt) som påverkar CYP3A4 bör undvikas.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev