fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Få behandlas rätt för infarkt och flimmer

Publicerad: 26 april 2006, 08:39

Samtidig hjärtinfarkt och förmaksflimmer bör behandlas med blodproppshämmare och ASA. Med rätt behandling kan cirka 100 patienter per år räddas från att dö.


Fram tills nu har det saknats vetenskapliga belägg för vilken behandling som ger bäst överlevnad hos hjärtinfarktspatienter med samtidigt förmaksflimmer. Vid hjärtinfarkter är det väl etablerat att ge acetylsalicylsyra, ASA, liksom det är att ordinera antikoagulantia i form av warfarin till patienter med förmaksflimmer. Men hur patienter med båda tillstånden ska behandlas råder det förvirring om.

-  Europeiska och amerikanska riktlinjer ger olika besked. De europeiska förespråkar enbart ASA, medan de amerikanska förespråkar warfarin eller en kombination med ASA, säger Ulf Stenestrand, överläkare på kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Tillsammans med professor Lars Wallentin och statistikern Johan Lindbäck har han undersökt vilken läkemedelsbehandling som ger bäst chans för överlevnad, ett år efter hjärtinfarkt hos patienter med förmaksflimmer. Underlaget har hämtats från kvalitetsregistret för hjärtintensivvården, Riks-hia, och studien har publicerats i tidskriften Circulation.

I huvudsak har två grupper jämförts: de som har fått warfarin med eller utan trombocythämmare, och de som har fått enbart trombocythämmare.

Efter ett år var dödligheten hos dem som ordinerats warfarin 22 procent, medan den var 31 procent i gruppen som enbart fått trombocythämmare.

Efter att ha kompenserat för skillnader som ålder, kön och andra samtidiga sjukdomar var den absoluta minskade dödligheten 7 procent i gruppen som fått warfarin, jämfört med gruppen som fått enbart trombocythämmare.

Varje år drabbas ungefär 1 900 personer i Sverige av hjärtinfarkt i kombination med förmaksflimmer. Knappt var tredje patient i studien hade ordinerats warfarin.

- Att två tredjedelar inte får den behandling som minskar risken för död med 7 procent innebär att ungefär 100 personer dör i onödan varje år, säger Ulf Stenestrand.

Den låga förskrivningen hänger troligen ihop med att de europeiska riktlinjerna inte förespråkar warfarin vid kombinationen hjärtinfarkt och förmaksflimmer.

Trots att warfarin är billigt, innebär förskrivningen ändå relativt höga kostnader. Ordinationen måste styras av regelbundna blodprovskontroller.

Hjärtinfarkt var den vanligaste dödsorsaken i studien, både för dem som hade behandlats med warfarin och dem som fått enbart trombocythämning. Även stroke var en vanlig dödsorsak i de båda grupperna. Men i den warfarinbehandlade gruppen var dödligheten i såväl hjärtinfarkt som   stroke mindre.

- För att få ytterligare kunskap om bästa behandling vid kombinationen hjärtinfarkt och förmaksflimmer skulle man behöva göra en randomiserad studie med de aktuella läkemedlen, säger Ulf Stenestrand.

Jenny Ryltenius

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev