torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Får hedersutmärkelse för sitt etikarbete

Publicerad: 26 november 2018, 05:30

Kjell Asplund, ordförande för Statens medicink-etiska råd, får Forska Sveriges hedersutmärkelse 2018.

Foto: Pax Engström Nyström

I år är det professor Kjell Asplund, nestor inom medicinsk utvärdering och etik, som får stiftelsen Forska Sveriges hedersutmärkelse. Den delas ut vid en forskningsdag på onsdag.

Ämnen i artikeln:

SmerSBUSocialstyrelsen

Kjell Asplund ursäktar sig för att han varit svår att få tag i. Han har varit upptagen av mycket arbete i den nya styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset, och det är ju lätt att förstå.

Han föreställde sig att hedersutmärkelsen från Forska Sverige framför allt hade med hans arbete för att stärka klinisk forskning att göra, men när han hör motiveringen förstår han att den riktas mot hans insatser inom medicinsk etik:

”För trygg navigering och praktisk klokskap i komplexa utmaningar som bland annat rör etik och lagar inom vård och forskning”, lyder den.

–  Det är naturligtvis en väldig uppmuntran och jag känner mig stolt över att det finns andra som ser på min verksamhet på det sättet, det är det inte alla som gör, säger Kjell Asplund, som är ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

För kring etiska frågeställningar är det alltid mycket konflikter och diskussioner.

– Det handlar om etiska dilemman. Ofta går alla in med förutbestämda meningar i en etisk fråga. De kan handla dels om fakta, dels om värderingar. Har man en solid faktadel är det lättare att väga in värderingar, säger han.

Vid arbetet med kunskapsöversikter och nationella riktlinjer är det likadant. När man går till kunskapsbasen och får evidens kan man oftast enas, förklarar han. Ett undantag han nämner är SBU:s, Statens beredning för medicinsk utvärderings, utredning om misstänkt skakvåld mot spädbarn. Där stod alla inblandade i stort sett fast vid sina ursprungliga åsikter även när rapporten till slut var klar, säger han.

Just nu utreder han på regeringens uppdrag kvacksalverilagen och komplementärmedicin. Det utmanar många värderingar, betonar han.

–  Det är fascinerande och leder till många intressanta diskussioner eftersom vi har helt olika syn på evidens.

Men forskningen får inte vara dogmatisk utan måste kunna vara öppen för andra angreppssätt, anser han. Exempelvis tycker han att det är viktigt att väga in patienternas erfarenheter, så kallad ”patient-based evidence”, i utformningen av vården.

Kjell Asplund fyllde 75 i år, och har hunnit med mycket i sitt yrkesliv. I pressmeddelandet från Forska Sverige kallas han ”en stöttepelare i det svenska systemet”. Han får hedersutmärkelsen för sitt ”livslånga engagemang och integritet” på framför allt det medicinsk-etiska området.

Vad han själv värderar mest har han svårt att svara på. Han har varit aktiv på så många nivåer, säger han. Men sina 27 år som läkare i Umeå med framför allt diabetes- och strokepatienter, vill han nämna.

– Det kändes viktigt att kunna ge trygghet åt så många patienter under så lång tid. Vid en föreläsning i Sundsvall förra veckan kom flera patienter och tackade mig, årtionden senare, det var rörande.

Vad driver dig att hålla på?

– Jag är mycket driven av lust. Jag började min forskning på de langerhanska öarna hos skallerormar, sen har det bara rullat på. Nu senast har vi undersökt döendet sent efter en stroke. Många föreställer sig en god död i hemmet, i kretsen av sina nära. Men verkligheten är att långt fler dör helt ensamma på en institution. Det är långt från skallerormsforskningen.

Även i uppdraget som ledamot i Karolinska universitetssjukhusets nya styrelse, tillsatt sedan den gamla avgick hastigt i april, styrs han av lusten. Det har han tänkt på, säger han.

– Där finns mycket problem att ta itu med och det är intressant att se hur långt man kan komma.

Men går det att komma någon vart?

– Jag kan inte lova något, men vi anstränger oss!

Kan du berätta mer om det?

– Nej, det vill jag inte, men det är bra att de tillsatt två personer som har vårdbakgrund, Eva Fernvall och jag, och inte bara folk från näringslivet.

Forska! Sverige

Forska! Sverige grundades 2010 och är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev