lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Färre hjärtinfarkter med CT-undersökning

Publicerad: 25 augusti 2018, 12:00

Materialet innefattar fler än 4 000 patienter som hade stabil bröstsmärta.

Tillägg med datortomografi av kranskärlen leder till en minskad risk för hjärtinfarkt bland patienter med stabil bröstsmärta, enligt ny långtidsdata.

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktESC

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


I nuläget använder svensk sjukvård tekniken i viss utsträckning vid misstänkt kranskärlssjukdom.

– Fast sannolikt kommer användningen öka till följd av de här fynden. För första gången visar en studie att tillägg av tekniken till dagens funktionella avbildningstester ger ett bättre resultat för patientgruppen, säger Magnus Bäck, kardiolog och professor vid Karolins­ka institutet.

Just nu pågår en revidering av de europeiska riktlinjerna för stabil kranskärlssjukdom.

– Här kan de nya fynden bli en viktig pusselbit gällande vilka diagnostiska test som bör användas, säger han.

Studien, Scot-heart, har publicerats tidigare men nu kommer längre uppföljningsdata. Materialet innefattar fler än 4 000 patienter från Skottland. De hade stabil bröstsmärta och lottades till datortomografi av kranskärlen kombinerat med utredning eller så fick de enbart en utredning. Det primära effektmåttet var andelen patienter som drabbades av dödlig eller icke-dödlig hjärtinfarkt.

Efter i snitt fem år hade det skett för 2,3 procent av patienterna som fått datortomografi kombinerat med utredning. Motsvarande siffra låg på 3,9 procent inom kontrollgruppen.

Det betyder att ifall 63 patienter med stabil bröstsmärta får en datortomografi av kranskärlen kan ett fall av icke-dödlig hjärtinfarkt förhindras under en period av fem år.

Forskarna fann att fallen av revaskularisering av kranskärlen och angiografi av kranskärlen var liknande mellan de två grupperna efter uppföljningstiden.

När det gäller svensk sjukvård är funktionella avbildningsmetoder, exempelvis hjärtskintigrafi och stressekokardiografi, vanliga vid utredning av stabil bröstsmärta. I den aktuella studien var dock standardutredningen ett så kallat arbets-EKG, alltså ett arbetsprov.

– Resultaten kan alltså inte appliceras på svensk sjukvård fullt ut, säger Magnus Bäck.

Studien kan inte svara på varför utfallet blir bättre för patienter vars kranskärl undersöks med datortomografi. Fast forskarna föreslår att tekniken leder till fler korrekta och tidiga diagnoser av kranskärlssjukdom, vilket bäddar för en bättre förebyggande behandling.

En svaghet med resultaten är att man inte har justerat för en förändrad livsstil under uppföljningstiden, skriver forskarna. De lyfter också svagheten med att studien inte är blindad.

Patienterna var mellan 18 och 75 år. De kom från tolv olika kliniker i Skottland. Rekryteringen skedde mellan 2010 och 2014.

Läs mer i abstract:

The Scot-heart Investigators. Coronary CT angiography and 5-year risk of myocardial infarction. New England Journal of Medicine, publicerad online den 25 augusti 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1805971

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev