Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Fel sockernivå risk för diabetikerhjärta

Publicerad: 26 oktober 2005, 13:58

Noggrann blodsockerkontroll är livsviktig för hjärtsjuka diabetiker. Det kommer sjuksköterskan Ann-Marie Svensson fram till i sin avhandling som hon lade fram vid Sahlgrenska akademien i Göteborg den 16 september.


Diabetes ökar risken för kranskärlssjukdom, och dessutom ökar både dödlighet och sjuklighet för diabetiker som får sjuka kranskärl.

Ann-Marie Svensson har studerat journaler för alla diabetiker som vårdades för mindre hjärtinfarkter eller instabil kranskärlssjukdom på hjärtintensiven vid dåvarande Östra sjukhuset i Göteborg mellan 1988 och 1998. Hennes resultat visar att diabetiker med höga blodsockernivåer i det akuta skedet hade större risk att dö under sjukhustiden, efter 30 dagar och upp till två år efteråt. Även lågt blodsocker ökade risken för att diabetikerna med instabil kranskärlssjukdom skulle dö under sjukhusvistelsen.

Även om det är viktigt att behandla för höga blodsockernivåer intensivt i samband med hjärtinfarkt, är det också avgörande att de inte sänks för mycket. Låga blodsockernivåer kan vara lika farligt som kraftigt förhöjda, poängterar Ann-Marie Svensson.

Hon har även undersökt långtidsprognosen för nästan 4 000 svenska och amerikanska patienter med hjärtinfarkt.   Av dem var 700 diabetiker som fått akut vård under två tidsperioder, 1990-1991 och 1995-1996. Dödligheten var betydligt lägre under den senare tidsperioden. Bättre medicinsk behandling, ballongvidgning och bypassoperationer kan ligga bakom förbättringen, enligt Ann-Marie Svensson.

Avhandlingen visar också att diabetiker behövde upp till 50 procent fler vårddagar under sju år efter akut insjuknande i hjärtinfarkt eller kärlkramp, än hjärtsjuka utan diabetes

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev