Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Femårsöverlevnad förbättras efter operation av pulsådern

Publicerad: 7 juli 2009, 11:50

Överlevnaden efter planerade operationer för pulsåderbråck i buken har förbättrats under 2000-talet. Numera är överlevnaden nästan lika god som för normalbefolkningen, enligt nya svenska registerdata.


I dag görs allt fler planerade operationer av pulsåderbråck i buken, vilket är den vanligaste typen av pulsåderbråck, aortaneurysm. Syftet är att reparera den skadade delen av kroppspulsådern innan den spricker.

Nya data från det svenska kvalitetsregistret för kärlkirurgi, Swedvasc, visar nu att överlevnaden efter planerade operationer för bukaortaaneurysm har förbättrats på senare tid.

Kevin Mani och hans kollegor vid Uppsala universitet har analyserat överlevnaden bland opererade patienter, som överlevt de första 90 dagarna efter operation, och jämfört denna med överlevnaden för individer av samma kön och ålder i befolkningen. Totalt ingick 8 663 patienter i analysen.

Under perioden 1987–1999 levde 88 procent av patienterna fem år efter operation jämfört med kontrollgruppen. För patienter som opererades under perioden 2000–2005 var motsvarande relativa överlevnadssiffra 94 procent.

Forskarna påpekar att förbättringen ska ses mot bakgrund att den förväntande livslängden i befolkningen har ökat med nästan tre år från 1987 till 2007, samtidigt som de opererade patienterna blivit allt äldre och mer sjuka i övrigt.

– Patienter tas om hand allt bättre efter operationerna, vilket har förbättrat både de kort- och långsiktiga resultaten. Detta är också goda hälsoekonomiska nyheter. Ju längre patienterna överlever efter ingreppet, desto mer kostnadseffektiva är operationerna, säger Kevin Mani i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

På senare år har alltfler planerade operationer börjat göras med så kallad endovaskulär teknik. I den aktuella analysen fanns det dock ingen skillnad i överlevnad mellan patienter som opererats med denna metod jämfört med den traditionella öppna kirurgin.

När det gäller akuta operationer för brustna bukaortaaneursm konstaterar Kevin Mani och hans kollegor att 90-dagarsöverlevnaden visserligen har förbättrats mellan de två studerade tidsperioderna, men femårsöverlevnaden bland dem som överlevt i 90 dagar har inte förbättrats jämfört med befolkningen i övrigt.

Kevin Mani är kärlkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och forskare vid sektionen för kärlkirurgi vid Uppsala universitet. Medförfattare till den aktuella studien, som publiceras online av tidskriften Circulation, är Martin Björck, Jonas Lundqvist och Anders Wanhainen.

Varje år avlider mellan 700–1 000 svenskar på grund av sprucket pulsåderbråck.

Läs abstract till studien:

Circulation, publicerad online 6 juli

Relaterat material

Få aortabråck hittas vid screening

Västmanland först med kvinnlig aortascreening

Screening av pulsåderbråck kostnadseffektivt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev