Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Feta fick färre komplikationer efter kranskärlsingrepp

Publicerad: 18 mars 2002, 13:40

Normalviktiga personer med känd kranskärlssjukdom hade ökad risk att drabbas av komplikationer efter ett kranskärlsingrepp. Det visar en studie som publiceras i tidskriften American College of Cardiology.


Forskarna som bland annat arbetar vid Washington Hospital Center, Washington D.C., USA, följde 9 633 personer som genomgick ett kranskärlsingrepp mellan åren 1994 och 1999. Patienterna delades in i tre grupper beroende på kroppsmasseindex, BMI.  Studien visar att patienter som led av fetma, med ett kroppsmasseindex över 30, hade lägre medelålder. De led också oftare av högt blodtryck, diabetes och höga blodfettshalter, jämfört med dem som var normalviktiga eller överviktiga. De feta studiedeltagarna var dessutom oftare rökare än de normal- och överviktiga.  Trots att behandlingsresultaten efter kranskärlsingreppen var likvärdiga i de tre grupperna, drabbades de patienter som var normalviktiga oftare av komplikationer, inklusive dödsfall, efter ingreppet. Detta gällde även mycket smala personer, det vill säga med ett BMI under 18.  Vid ettårsuppföljningen var dödligheten signifikant förhöjd i den grupp där deltagarna var normalviktiga, jämfört med de personer som led av fetma.  Förekomsten av hjärtinfarkter och behov av en ny behandling av kranskärlen skilde sig inte åt mellan grupperna.  En analys av siffrorna visade att förekomst av diabetessjukdom och högt blodtryck, men även ålder, kroppsmasseindex, samt hjärtats vänsterkammarfunktion, var oberoende faktorer som påverkade långtidsöverlevnaden bland de undersökta studiedeltagarna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev