Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Fler anmälningar om farligt slarv med Waran

Publicerad: 22 november 2005, 13:41

Trots att sjukvården borde vara väl medveten om riskerna med det blodförtunnande medlet Waran görs allt fler anmälningar om misstag där patienten har fått livshotande doser.


Felaktiga ordinationer, tabletter som hamnat i fel burk, felexpedierade recept eller förväxlade journaler är några exempel på orsaker till att patienter fått fel dos med det blodförtunnande medlet Waran (warfarin).

Till Socialstyrelsen har hittills i år inkommit åtta anmälningar från primärvård, hemsjukvård och sjukhus som gäller misstag där Waran har varit inblandat.

I fjol gjordes nio sådana anmälningar. Det är en kraftig ökning jämfört med de två åren före, 2002 och 2003 då bara tre respektive fyra sådana lex Maria-anmälningar gjordes, enligt en sökning i Socialstyrelsens diarium som Dagens Medicin har gjort. Antalet kan dock vara något fler.

Under hösten har Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm på kort tid fattat beslut i tre lex Maria-ärenden där sjukvården har slarvat i hantering och dosering med Waran. I samtliga tre fall har anmälan förts vidare till HSAN för avgörande om disciplinpåföljd.

Krav på särskild noggrannhet  I ett fall läste läkaren fel på patientens ordinationskort och ökade veckodosen kraftigt. Detta bidrog till att patienten fick en hjärnblödning.

"Waranbehandling är förenad med stora risker, med ibland dödliga blödningskomplikationer och kräver särskild noggrannhet vid doseringen. Det är ordinerande läkares ansvar att ordinationen sker med sådan noggrannhet att patienten inte kommer till skada", skriver Socialstyrelsen i sin anmälan till HSAN.

I ett annat fall gavs den högre dosen till en annan patient, som hade samma efternamn. Denne fick 14 tabletter per dygn i stället för sju. Patienten fick därefter blod i urinen och fick vårdas på sjukhus.

- Waran är ett oerhört potent läkemedel som, om det doseras fel, kan innebära stora risker för patienten. I de tre fall som vi nyligen har anmält till HSAN har patienterna bland annat fått hjärnblödning eller blödningar i buken. Det är en ren sinkadus att de klarat sig, säger Torsten Mossberg, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm.

I sin tillsyn har Socialstyrelsen reagerat på att det inom så väl primärvård som akutsjukvård finns en rad olika former av ordinationsrutiner där olika personalkategorier har olika stor frihet att göra bedömningarna vid hantering och ordination av Waran. Detta kan vara en anledning till att antalet anmälningar om Waran har ökat.

Fler patienter får behandling  Detta bekräftas även av en kommande undersökning från centrum för allmänmedicin på Karolinska institutet. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 34 allmänläkare och 59 distriktssköterskor vid vårdcentraler från hela landet.

- Resultaten visar att en del rutiner vid Waran-behandling är onödigt resurskrävande medan andra är mer effektiva utan att äventyra säkerheten, säger Gunnar Nilsson, docent i allmänmedicin på centrum för allmänmedicin.

Han konstaterar att behandling med Waran generellt sett tar mycket tid och medför höga kostnader. Mer enhetliga riktlinjer och användning av datorstöd kan förbättra behandlingen och minska riskerna.

Enligt en sammanställning från Svensk internmedicinsk förening har antalet patienter som får antikoagulationsbehandling på sjukhusen ökat med 25 procent mellan 2002 och 2004. Siffrorna bygger på uppgifter från 14 kliniker.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev