Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Fler arbetar i folktandvården

Publicerad: 11 mars 2002, 13:38

För första gången sedan 1990 märks en ökning av antalet tandläkare anställda inom folktandvården.- Det här är mycket positivt - om utvecklingen fortsätter, säger Hans Sundberg, medicinalråd på Socialstyrelsens enhet för medicinsk kvalitetsutveckling.


Sett över en längre tid märks dock fortfarande en kraftig minskning av det totala antalet arbetande tandläkare. 1990 fanns 9592 yrkesverksamma tandläkare i Sverige. Tio år senare var siffran 7722, vilket innebär att den verksamma kåren krympte med cirka 20 procent på tio år. Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen om svenska folkets tandhälsa och tillgången på tandläkare i landet.  Antalet legitimerade tandläkare har dock inte minskat. 1990 hade 12615 personer svensk tandläkarlegitimation. Tio år senare hade antalet tandläkarlegitimationer ökat till 13976, vilket motsvarar en ökning med 11 procent.  - Det beror på att allt fler passerar pensionsåldern samtidigt som vi har haft en stor utflyttning till framför allt England, säger Hans Sundberg, medicinalråd på Socialstyrelsen.  Kampanjerna har burit frukt  Nettoutflyttningen av tandläkare till Storbritannien var ungefär 600 stycken under 1990-talet. För att locka tillbaka fler tandläkare pågår projekt runt om i landet för att förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna inom folktandvården.  Och detta verkar ha burit frukt. För första gången sedan 1990 blev de offentliganställda tandläkarna fler år 2000. 1998 arbetade 4227 tandläkare inom folktandvården och två år senare hade de ökat till 4391 - en ökning med 3,9 procent.  - Det här är ett första tecken på att tandläkarna väljer att stanna i Sverige. Eller att fler kommer hem, säger Hans Sundberg.  Mellan 1990 och 1998 ökade antalet personer som varit hos tandläkaren under det senaste året stadigt. Därefter har siffrorna sjunkit. 1998 hade 72 procent av männen och 76 procent av kvinnorna varit hos tandläkaren under det senaste året. Två år därefter hade siffrorna sjunkit till 68 respektive 74 procent.  Svenskarna får allt bättre tänder  - Det tar ganska lång tid att få en nedgång av tandhälsan. Så om det här endast är en tillfällig nedgång, är det inget som kommer att få effekter på den allmänna tandhälsan, säger Hans Sundberg.  Generellt pekar rapporten på att svenskarna får allt bättre tänder. Allt fler 12-åringar och 19-åringar uppges vara kariesfria - siffror som stigit stadigt under hela 1990-talet.  - Tandhälsan har förbättrats både när det gäller barn, ungdomar och vuxna, säger Hans Sundberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev