Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Fler förkalkade plack vid lågt benmineralinnehåll

Publicerad: 20 september 2004, 08:19

Kvinnor och män med låga benmineralhalter hade oftare förkalkade plack i hjärtats kranskärl. Det framgår av en norsk studie som publicerats i American Journal of Epidemiology.


I en tidigare befolkningsstudie har forskare från universiteten i Tromsø och Bergen, Norge, visat på en trolig koppling mellan benmineralhalter och förekomsten av plack i hjärtats kranskärl. I studien ingår 2543 män och 2726 kvinnor i åldern 55-74 år.  Benmineralhalten mättes i underarmen och förekomst och kategorisering av plack i kranskärlen gjordes med ultraljud. Placken delades in i fyra grupper utifrån ekogenicitet, det vill säga hur mycket av ultraljudet som reflekteras av placken.  För högekogena plack, som innehåller mer kalk, fanns ett starkt samband mellan sjunkande benmineralhalt och ökad förekomst av sådana plack. Personerna i den fjärdedel som hade de högsta benmineralhalterna, hade hälften så stor risk för högekogena plack som den fjärdedel av personerna som hade de lägsta benmineralhalterna. Data var justerade för kön, ålder och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.  För plack som var något mindre ekogena, lägre innehåll av kalk, var sambandet fortfarande signifikant, men svagare. För de mest lågekogena placken, med lite kalkinnehåll, fanns inga samband med benmineralhalten.  Forskarna konstaterar att lågt benmineralhalt ökar risken för högekogena, förkalkade plack i hjärtats kranskärl. Däremot påverkades inte risken för andra plack med lågt kalkinnehåll.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev