Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Fler kvinnliga talare när kvinnor planerar

Publicerad: 13 mars 2020, 07:51

Kvinnor tycks bjuda in kvinliga föreläsare till vetenskapliga konferanser. Ovan en bild från diabeteskongressen EASD 2017.

Foto: Susanne Wysocki

En genomgång av planeringskommittéerna för medicinska konferenser pekar mot att sammansättningen av dem avspeglar sig bland talarna. I alla fall vad det gäller kön.


Amerikanska forskare skärskådade könssammansättningen vid omkring 100 mediciniska vetenskapliga möten som gick av stapeln under 2017. De samlade in uppgifter om hur många män respektive kvinnor som deltagit i planeringskommittéerna, det vill säger de som sätter samman programmen, och hur stor andel av talarna som var kvinnor.

Resultaten, som publiceras som ett research letter i Jama Open Network, visar att en större andel kvinnor i planeringskommittén ger en större andel kvinnliga föreläsare. Eftersom det finns fler kvinnor inom vissa specialiteter gjorde forskarna en analys där de korrigerade för den skillnaden.

Sammantaget var andelen kvinnor i planeringskommittéer 37 procent och andelen kvinnliga talare 35 procent. För varje tio procents ökning av andel kvinnor som deltog i planeringen så ökade andelen kvinnliga talare med drygt 3 procent.

Författarna skriver att det är bra att när det är möjligt ha en jämn könsfördelning i planeringskommittéer, eftersom det kan bidra till att gynna samma jämna fördelning bland föreläsare.

Läs mer i abstract:

Kirstie Lithgow med flera. Association Between the Proportion of Women on a Conference Planning Committee and the Proportion of Women Speakers at Medical Conferences Jama network open, publicerad online 12 mars 2020. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.0677

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev