Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Folsyra och vitamin B12 skyddade inte mot stroke

Publicerad: 22 juni 2010, 20:00

Tillskott av folsyra och B-vitamin gjorde inte att risken för hjärt-kärlsjukdom minskade i en ny studie – tvärtemot vad man hoppats på. Men man såg inte heller någon ökad risk för cancer såsom befarats.


Det har länge spekulerats i att behandling med folsyra och B-vitamin skulle kunna minska risken för att drabbas hjärt-kärlsjukdomar. Anledningen är att folsyra bidrar till att sänka nivåerna i blodet av aminosyran homocystein, som utpekats som en möjlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Obligatorisk berikning av folsyra i mjöl har debatterats länge i Sverige, där minskad risk för fosterskador har ställts mot att vissa studier pekat på en ökad risk för flera cancerformer, vilket fått Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, att inte rekommendera sådan berikning.

Nu har forskare vid University of Oxford i Storbritannien undersökt effekten av behandling med tillskott med folsyra och vitamin B12 bland patienter som tidigare haft en hjärtinfarkt.

Drygt 12 000 patienter ingick i studien, kallad Search. De lottades till att få ett dagligt tillskott av antingen 2 milligram folsyra och 1 milligram vitamin B12 eller placebo.

Under den knappt sju år långa uppföljningsperioden såg forskarna inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde andelen patienter som drabbats av någon typ av hjärt-kärlhändelse. Bland dem som fått tillskott hade 25,5 procent drabbats av en större kärlhändelse, jämfört med 24,8 av dem fått placebo.

Det fanns heller inga signifikanta skillnader när det gällde andelen patienter som fått en stroke, där drygt fyra procent i bägge grupper hade drabbats, eller antalet dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Mer positivt var att ingenting i studien stöder farhågorna om att folsyra skulle öka risken för cancer. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde andelen som fick en cancerdiagnos under studieperioden; 11,2 procent i gruppen som fick tillskott hade drabbats jämfört med 10,6 procent i kontrollgruppen.

Forskarna drar slutsatsen att deras resultat, tillsammans med tidigare forskning på området, visar att tillskott av folsyra inte har någon signifikant effekt på cancerrisken, men att det heller inte har någon gynnsam effekt på hjärt-kärlrisken.

De pekar i stället på att det viktiga är korrekt behandling med exempelvis blodtryckssänkande läkemedel och livsstilsförändringar, som rökstopp och viktminskning.

Studien publiceras i veckans nummer av tidskriften Jama.

Läs studiens abstract:

Jama 2010; 303:2486-2494

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev