Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Föreläsare ifrågasatte nyttan av det metabola syndromet

Publicerad: 26 november 2008, 17:20

Föreläsare ifrågasatte nyttan av det metabola syndromet

Den praktiska kliniska nyttan av att använda metabola syndromet som ett riskskattningsverktyg är liten. Det budskapet framfördes i dag på Riksstämman av gästföreläsaren Naveed Sattar.


Metabola syndromet lanserades i mitten av 1990-talet som ett samlingsnamn på ett antal faktorer som ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det finns flera definitioner på det metabola syndromet. Enligt en definition som antagits av International Diabetes Federation krävs bukfetma plus minst två av följande: förhöjd halt triglycerider i blodet, låg halt av HDL-kolesterol, högt blodtryck och/eller nedsatt glukostolerans.

På senare tid det har det metabola syndromet börjat ifrågasättas alltmer. Ett flertal kritiska synpunkter framfördes i dag på Riksstämman av Naveed Sattar, professor vid Glasgow University. Han framträdde i en gästföreläsning vid ett symposium anordnat av sektionen för obesitasforskning.

– Det metabola syndromet har varit bra för forskningen, inte minst för att det fört samman vetenskapsmän inom de metabola och kardiovaskulära fälten. Men den praktiska nyttan av att använda metabola syndromet i det kliniska arbetet med patienter är liten, sa Naveed Sattar.

Bland annat vände sig Naveed Sattar mot att förekomst av metabola syndromet främst predikterar framtida typ 2-diabetes och inte kardiovaskulär sjukdom, som det tidigare var tänkt..

- Detta har vi nyligen belagt i en studie i Lancet som publicerades i somras. Egentligen är dessa samband inte så konstiga eftersom de faktorer som är med i metabola syndromet, som triglycerider och bukfetma är starkt kopplade till diabetes, medan man utelämnat riskfaktorer som är viktiga för hjärt-kärlsjukdom som LDL-kolesterol.

Under föreläsningen lyfte Naveed Sattar fram att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom är betydligt högre än i diabetes.

– När vi undersökt dödlighetssiffror hos deltagare i randomiserade diabetesundersökningar, verkar det som att dessa siffror är relativt låga i studier där en låg andel av deltagarna har samtidig förekomst av hjärt-kärlsjukdom eller njurpåverkan. När denna andel stiger så ökar också dödligheten.

Naveed Sattar invände också mot att kriterierna för metabola syndromet är vida, vilket gör att så mycket som 25 procent av befolkningen anses lida av syndromet.

– Risken finns att vi medikaliserar en stor mängd individer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev