Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Förlängd utandning lovande metod mot hypertoni

Publicerad: 28 oktober 2010, 07:18

Patienter som med hjälp av en maskin lär sig andas långsamt sänker sitt blodtryck. Och det nästan lika mycket som med en låg dos läkemedel.


Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Sedan några år finns en andningskontrollerande apparat på marknaden som syftar till att sänka patientens andningstakt.

– Tanken är att få patienten att använda samma andningsteknik som vid yoga, säger Lennart Nord, distriktsläkare och docent vid avdelningen för allmänmedicin vid Göteborgs universitet.

Han har lett en studie, som omfattar 90 patienter med lindrigt till måttligt förhöjt blodtryck. Några tog blodtryckssänkande läkemedel.

Drygt hälften av patienterna använde apparaten, som kallas Resperate, tre gånger i veckan à 15 minuter. Resten utgjorde en kontrollgrupp, som lyssnade på lugn musik lika ofta och i samma omfattning.

Efter 15 månader hade samtliga patienter sänkt sitt blodtryck, men sänkningen var större hos dem som använde apparaten. Där hade det systoliska blodtrycket sjunkit med i genomsnitt 9,8 mmHg och det diastoliska med 4,1.

Så fungerar det

1. Patienten spänner ett bälte med en sensor över bröstkorgen. Sensorn registrerar andningen.

2. Patienten tar på sig hörlurar och får höra ljud i två tonlägen, som markerar in- respektive utandning.

3. Via en liten dator, ungefär lika stor som en cd-spelare, förslås allt långsammare andningstag. På så sätt styrs andningsfrekvensen successivt att bli långsammare.

4. Målet är att komma under tio andetag per minut. Det sker genom att förlänga utandningen. Patienten har kontrollen och kan öka andningstakten.

Källa: Lennart Nord.

Lennart Nord framhåller att effekten av en tablett i lägsta dosen anses sänka blodtycket med 10/5 mmHg, varför apparatens effekt ligger nära läkemedelsbehandlingens.

– Det är möjligt att det här är en behandling som kan ersätta läkemedel för vissa patienter, alternativt vara ett komplement. En stor fördel är att den inte ger några biverkningar, säger han.

Även patienterna som lyssnade på musik sänkte sitt blodtryck, men mindre. Det systoliska blodtrycket sjönk med 7,7 mmHg. För det diastoliska sågs ingen signifikant sänkning.

Lennart Nord, som tidigare var chef vid Vårdcentralen Stenungsund, framhåller att det ofta är svårt att behandla högt blodtryck.

– Livsstilsförändringar är den viktigaste åtgärden. Men därut­över är det bra att ha flera åtgärder med olika verkningsmekanismer att ta till, säger han.

Det är välkänt att en sänkt andningsfrekvens sänker blodtrycket, enligt Lennart Nord. Det beror på ett komplicerat samspel i det autonoma nervsystemet, som styr till exempel andning, hjärtverksamhet och blodtryck.

– Den stora poängen med Resperate är att patienten verkligen lyckas sänka sin andningsfrekvens, vilket inte är så lätt som det låter.

När det gäller musiken tror Lennart Nord att en helt annan verkningsmekanism ligger bakom, kopplad till att patienten slappnar av.

– Därför kan avslappnande musik också vara ett utmärkt komplement vid behandling av högt blodtryck.

Internmedicinaren Bo Carlberg, som för några år sedan var med och tog fram SBU:s rapport om måttligt förhöjt blodtryck, tycker att studien låter intressant. Så vitt han vet har behandlingen ingen spridning i svensk sjukvård.

– Det är viktigt att ställa samma krav på en apparat som på ett läkemedel vid introduktion av en ny behandlings säger Bo Carlberg.

Studien presenterades vid ESC-kongressen, European Society of Cardiology, i september.

Annika Lund

Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News