söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Forskare ser stöd för utökad behandling med CRT

Publicerad: 14 november 2010, 14:00

AHA 2010 Patienter med lindrigare former av hjärtsvikt fick skydd mot förtida död om de behandlades med sviktpacemaker. Men risken för biverkningar ökade.


Enligt dagens riktlinjer är behandling med så kallad sviktpacemaker, eller CRT, bara aktuellt bland patienter med svårare former av hjärtsvikt.

Men på senare tid har studier visat att även patienter med mildare svikt kan tjäna på behandlingen. Nu kommer nya rön som stödjer sådan användning av CRT.

Det är ett internationellt forskarlag som lottat 1 798 patienter med mild eller medelsvår hjärtsvikt till att få behandling med antingen enbart implanterbar defibrillator, ICD, eller en ICD plus CRT.

Efter i median 40 månader hade 20,1 procent av patienterna som fått en CRT avlidit, jämfört med 26,1 procent i kontrollgruppen.

Motsvarande siffror för andelen patienter som blivit inlagda på sjukhus på grund av hjärtsvikt var 19,5 och 26,1 procent.

Andelen apparatrelaterade biverkningar, till exempel infektioner och pneumothorax, var dock mycket högre i gruppen som fått ICD och CRT. Trettio dagar efter implantation hade sådana problem drabbat 13,8 procent av patienterna, jämfört med 6,4 procent i kontrollgruppen.

Sammantaget anser forskarna ändå att resultaten stärker nyttan av CRT bland patienter med mild till medelsvår hjärtsvikt och som inte får tillräcklig symtomlindring trots optimerad läkemedelsbehandling.

Samtliga patienter i studien hade hjärtsvikt med svårighetsgraden 2 eller 3 enligt New York Heart Association. De hade alla en ejektionsfraktion från vänster kammare under 30 procent och ett QRS-komplex på EKG på 120 ms eller mer.

Studien presenteras på den pågående amerikanska kardiologikongressen AHA i Chicago och publiceras samtidigt online i tidskriften New England Journal of Medicine. Den har finansierats av bland andra medicinteknikföretaget Medtronic.

Läs abstract till studien:

New England Journal of Medicine, publicerad online den 14 november 2010

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev