Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Förslag om arbetstid kan förvärra läkarbristen

Publicerad: 30 augusti 2002, 13:12

Ett ny arbetstidslag riskerar att förvärra läkarbristen inom svensk sjukvård. Enligt förslaget ska läkarnas jour räknas in i den totala arbetstiden vilket innebär att många arbetsplatser får svårt att klara schemaläggningen.


Enligt EG:s arbetstidsdirektiv får en arbetstagare inte arbeta mer än 48 timmar per vecka. I Sverige arbetar emellertid många läkare betydligt mer än så. Detta har varit möjligt eftersom jourarbete hittills inte räknats in i den sammantagna arbetstiden.   Efter påtryckningar från EU-kommissionen har emellertid kommittén för nya arbetstids- och semesterregler, Knas, nu lagt fram ett lagförslag som innebär att sjukvårdshuvudmännen inte längre kommer att kunna gå runt arbetstidsbegränsningen. Enligt den nya lagen ska den totala veckoarbetstiden inkludera jourarbete och begränsas till högst 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod.   Arbetstiden kan minskas  Eftersom många verksamheter och kliniker ute i sjukvården är beroende av att läkarna kan arbeta övertid har den nya arbetstidslagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2004, redan skapat oro. Risken är att läkarnas arbetstid måste minskas, vilket i sin tur innebär att fler läkare måste anställas om sjukvårdhuvudmännen ska klara schemaläggningen.  - Med tanke på att det råder läkarbrist redan i dag är det inte konstigt att man är orolig ute i verksamheterna. Träder de nya bestämmelserna i kraft kommer det att bli ytterst svårt att organisera arbetet inom den svenska sjukvården, säger Peter Hattendorf, förhandlare vid Landstingsförbundet.  Landstingsförbundet har bett landstingen utreda hur deras verksamhet, bemanningssituation och ekonomi skulle påverkas av en övergång till det nya regelverket.  - Att anställa fler läkare kostar självfallet pengar. Men det största problemet är att det inte alltid finns läkare att anställa, säger Peter Hattendorf.  På Sveriges läkarförbund är man däremot positiv till förslaget om ett absolut arbetstidstak på 48 timmar per vecka.  - Vi har medlemmar som jobbar mer än de borde. Förhoppningsvis kan den nya lagen initiera en förändringsprocess där verksamheterna pressas till att skapa bättre organisationslösningar, säger Edel Karlsson Håål, förhandlingschef på Läkarförbundet.   Förslaget om ny arbetstidslag befinner sig just nu på remiss. Riksdagen förväntas fatta beslut till hösten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev