Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Fortsatt dålig överlevnad efter hjärt-lungräddning

Publicerad: 21 augusti 2002, 08:07

Överlevnaden efter hjärt-lungräddning på sjukhus kan inte kopplas till ålder och kön. Däremot kan det kopplas till vilken typ av hjärtproblem patienten drabbas av. Det anser en grupp kanadensiska forskare som presenterar sina rön i tidskriften Canadian Medical Association Journal.


Forskarna som bland annat arbetar vid University of Alberta, Edmonton, Kanada, utförde en studie för att undersöka överlevnaden bland vuxna efter hjärt-lungräddning på sjukhus.  I studien ingick alla registrerade fall där man hade försökt att återuppliva personer som drabbades av hjärtstopp eller andningsstopp vid tre undervisningssjukhus i Edmonton, Kanada under en tvåårsperiod. Totalt utfördes återupplivning vid 247 tillfällen under studieperioden.  I 57,9 procent av fallen hade personal bevittnat hjärt- eller andningsstoppet när det inträffade. Av dessa patienter lyckades personalen återuppliva 48,3 procent. Knappt hälften eller 22,4 procent av patienterna med bevittnad hjärt- eller andningsstopp skrivas ut från sjukhuset och 18,9 kunde skrivas ut direkt till hemmet.  Bland de patienter som inte bevittnades när de fick hjärt- eller andningsstopp kunde 21,2 procent återupplivas, men endast en person kunde skrivas ut till hemmet. Denna person behövde dock endast assistans när det gäller andning.  Forskarna kunde inte hitta någon koppling till överlevnad när det gäller ålder, eller kön bland dem som återupplivades på sjukhusen. Men däremot fann forskarna att risken att inte kunna återvända till hemmet var tre gånger högre bland dem som genomgick hjärt-lungräddning mellan klockan 23.01 på kvällen till 07.00 på morgonen, jämfört med dem som genomgick denna behandling mellan 07.01-15.00 på dagen.  Bland personer som drabbades av pulslöshet på grund av arytmier i hjärtats kamrar var risken att inte kunna återupplivas ökad fyra gånger, jämfört med dem som endast behövde hjälp med sin andning. och Bland dem med pulslöshet och som saknade hjärtaktivitet var risken att inte kunna återupplivas ökad 21 gånger.   Forskarna konstaterar att överlevnaden efter hjärt- lungräddning inte tycks ha förändrats under de senaste 40 åren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev