Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Friska personer hade liten nytta av förebyggande ASA

Publicerad: 29 maj 2009, 09:31

Skyddseffekten av acetylsalicylsyra, ASA, mot hjärtinfarkt och stroke hos tidigare kärlfriska personer överväger inte den ökade risken för blödningar, enligt en ny metaanalys.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Acetylsalicylsyra i lågdos har länge använts för att förebygga blodproppar. I svenska riktlinjer är behandlingen i dag främst rekommenderad till personer som redan är drabbade av kranskärlssjukdom och stroke, så kallad sekundärprevention.

Ifall acetylsalicylsyra även bör användas av sedan tidigare kärlfriska personer, i så kallat primärpreventivt syfte, har varit mindre klart. Anledningen är att skyddseffekten mätt i absolut riskminskning för blodproppar här är lägre än vid sekundärprevention och kan uppvägas av den ökade risken för blödningar.

Brittiska forskare inom samarbetsorganisationen ATT, Antithrombotic Trialists Collaboration, har nu vägt samman utfallet från sex randomiserade prövningar med acetylsalicylsyra i låg dos vid primärprevention. Totalt omfattade studierna 95 000 individer med låg kardiovaskulär risk. Dessa följdes i genomsnitt i 7 år.

De fann att 0,0051 allvarliga kardiovaskulära händelser inträffade per person och år bland dem som fått acetylsalicylsyra, vilket ska jämföras mot 0,0057 bland dem i kontrollgruppen som inte fått acetylsalicylsyra. Siffrorna motsvarar en relativ risksänkning med 12 procent. Som allvarlig kardiovaskulär händelse räknades hjärtinfarkt, stroke, eller kardiovaskulär död.

Motsvarande siffror för allvarliga blödningar var 0,001 för dem som fått acetylsalicylsyra jämfört med 0,0007 i kontrollgruppen. Siffrorna innebär en relativ riskökning att drabbas av blödning med 43 procent.

Forskarnas slutsats är att nyttan med acetylsalicylsyra totalt sett inte kan styrkas i den aktuella populationen.

Den aktuella sammanställningen publiceras i dag, fredag, i tidskriften Lancet.

Lancet, 2009; 373: 1849–1860

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev