Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Fysisk prestationsförmåga minskade kvinnors relativa risk att dö

Publicerad: 30 september 2003, 08:53

Kvinnor som har högre träningskapacitet har en relativt lägre risk att dö än kvinnor med låg fysisk prestationsförmåga. Det framgår av en omfattande studie på kvinnor. Skyddseffekten var högre än för män i liknande studier.


Arbets-EKG är ett vanligt och billigt test för att icke-invasivt undersöka risker för hjärt-kärlsjukdom. Epidemiologiska undersökningar på företrädesvis män har visat att den fysiska prestationsförmågan är en oberoende indikator på hjärtsjukdom och totaldödlighet.  För att undersöka om detsamma gäller för kvinnor gjorde forskare vid bland annat Rush Heart Institute, Rush-Presbyterian-St Luke's Medical Center, Chicago, USA, en studie på 5 721 asymtomatiska kvinnor med genomsnittsåldern 52 år.  Deltagarnas fysiska kapacitet mättes på löpband och enligt det så kallade Bruce-protokollet och arbets-EKG registrerades. Den fysiska arbetskapaciteten uttrycktes i MET, metabola ekvivalenter. 1 MET motsvarar en syrgaskonsumtion på 3,5 milliliter syre per kg kroppsvikt och minut för en genomsnittlig vuxen person. MET beräknas genom hastighet och lutning på löpbandet.  86 procent av deltagarna var vita, 5 procent hade diabetes, 20 procent var nuvarande eller före detta rökare och deras BMI var i genomsnitt 27,4. 45 procent av dem hade högt blodtryck, blodtryck i vila var i genomsnitt 129/82 mm Hg. 6 procent av dem hade en sänkning av ST-segmentet i EKG med minst 1,0 millimeter. Genomsnittlig fysisk kapacitet var 8,0 MET.  Studien inleddes 1992. Till och med slutet av år 2000 hade totalt 180 av deltagarna avlidit.  Deltagare som hade MET under 5 löpte 3,1 gånger högre risk att dö under studiens gång jämfört med dem som hade MET högre än 8. För dem som hade MET som var 5-8 var risken att dö fördubblad. Data har korrigerats med hänsyn tagen till traditionella riskfaktorer.  För varje ökning av 1 MET minskade risken att dö under studien med 17 procent. I andra tidigare studier på män, med eller utan symtom på hjärtsjukdom, har en ökning med 1 MET lett till lägre riskminskning.  Författarna konstaterar att fysisk prestationsförmåga hos kvinnor utan symtom på hjärtsjukdom tycks vara en ännu tydligare indikator på risken att dö än som tidigare slagits fast för män. De rekommenderar därför starkt att fysisk prestationsförmåga kartläggs när kvinnors hjärtrisker utreds.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev