Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Giktläkemedel gav åter effekt vid kranskärlssjukdom

Publicerad: 1 september 2020, 10:24

Den uråldriga giktmedicinen kolkicin visar nu sin potential som behandling vid hjärtsjukdom i ytterligare en randomiserad studie, där läkemedlet relativt sett minskade hjärt-kärlhändelser med 31 procent hos patienter med kronisk kranskärlssjukdom.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelHjärtinfarktStrokeESC

− Det här är väldigt spännande resultat. Tänk att ett gammalt giktmedel kan ha så positiva effekter, kommenterar David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet, i mejl till Dagens Medicin.

Forskare i Australien och Nederländerna följde drygt 5 500 patienter med kronisk kranskärlssjukdom där deltagarna lottades till att få en låg dos av kolkicin eller placebo i tillägg till sin övriga behandling.

Bakgrunden till studien är att inflammation anses vara drivande i uppkomsten av ateroskleros och att kolkicin, som har antiinflammatorisk verkan, skulle kunna dämpa denna process.

Primärt effektmått var sammantagen förekomst av kardiovaskulär död, spontan hjärtinfarkt, ischemisk stroke och kranskärlsingrepp på grund av syrebrist i hjärtmuskeln. Efter i median drygt två års uppföljning hade någon av dessa händelser inträffat hos 6,8 och 9,6 procent i respektive grupp.

När resultaten presenterades på ESC-kongressen framhöll Mark Nidorf, kardiolog och forskare vid University of Western Australia i Perth, att effekten var tydlig även på flera sekundära effektmått och statistiskt säkerställd när hjärtinfarkter och kranskärlsingrepp studerades enskilt.

− Effekterna var också samstämmiga i flera undergrupper av patienterna. Sammantaget talar resultaten för styrkan av effekten av kolkicin på kardiovaskulära händelser i en grupp av patienter som vi ofta träffar kliniskt. Vidare var behandlingen vältolererad och framstod säker, sade han.

Mark Nidorf och hans kollegor pekar på att resultaten är samstämmiga med en annan randomiserad placebokontrollerad studie  som kom förra året och som gällde akut kranskärlssjukdom. Här syntes dock fördelen med behandlingen vara mindre uttalad än i den nu aktuella studien.

David Erlinge framhåller att det även finns en mindre icke placebokontrollerad studie med kolikicin och som visat positivt utfall vid kronisk kranskärlssjukdom.

− Man kan troligen lita på resultaten. Detta är nog ett läkemedel vi ska börja använda, säger han.

David Erlinge lyfter dock ett möjligt frågetecken i den nya studien, nämligen att det fanns en ej statistiskt säkerställd trend till ökad dödlighet bland dem som fått kolkicin.

Forskarna bakom studien framhåller själva att en 51 procents ökad förekomst av icke-kardiovaskulära dödsfall är ett ”potentiellt orosmoment”, men att detta fynd inte heller var statistiskt signifikant och kan ha berott på slumpen.

Studien presenterades i går måndag vid en så kallad hotline-session vid kongressen för det Europeiska kardiologisällskapet som i år hålls digitalt. Resultaten publiceras också i tidskriften New England Journal of Medicine.

Se presentationen här.

Läs abstract:

Mark Nidorf med flera. Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease. New England Journal of Medicine, publicerad online den 31 augusti 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2021372

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev