Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Gränsvärden för alkohol kan ligga för högt

Publicerad: 13 april 2018, 10:55

Att dricka mer än åtta glas vin i veckan kopplas i en analys till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död.

Foto: Thinkstock

Alkoholmängder som ligger lägre än de som betraktas som riskbruk i dag kan leda till förtida död och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt en ny internationell analys.


Att dricka mer än åtta glas vin eller öl i veckan kopplas till ökad risk att dö i förtid i den nya analysen. Slutsatsen enligt forskarna bakom studien är att ju mindre alkohol man dricker desto bättre verkar det för överlevnaden, i alla fall ner till 100 gram i veckan. Under den mängden såg forskarna ingen ytterligare riskminskning med lägre alkoholintag.

100 gram motsvarar det som finns i åtta glas vin á 1,5 dl. Dagens svenska rekommendationer ligger på max nio glas i veckan för kvinnor och 14 för män.

Det är data från nästan 600 000 individer i 19 höginkomstländer som analyserats och även svenska patienter ingår i materialet.

– Styrkan med den här studien är att den är en av de största som lyckats samla data om alkoholkonsumtion på individnivå och den ger mer detaljerad information om dos- responssambanden än de man haft tidigare, säger Johan Sundström, kardiolog och professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum som varit delaktig i arbetet.

Efter att ha justerat för kön, ålder, rökning och diabetes såg forskarna ett samband mellan mängden konsumerad alkohol och risken att drabbas av stroke, hjärt- kärlsjukdom förutom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, och dödlig aortaaneurysm. Däremot tycktes alkoholkonsumtion har en liten skyddande effekt på hjärtinfarkt, något som rapporterats i tidigare studier.

– Men den möjliga skyddande effekten vägdes upp av den ökade risken att drabbas av annan hjärt- kärlsjukdom. Alkohol höjer det så kallade goda kolesterolet, HDL, vilket kanske skulle kunna ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt, men mekanismerna bakom det är fortfarande något av en gåta, säger Johan Sundström.

Personer som uppgav att de drack motsvarande 100 till 200 gram alkohol i veckan tycks få en förväntad livslängd vid 40 års ålder som är sex månader kortare än de som drack under 100 gram. De som konsumerade över 350 gram i veckan, vilket motsvarar mer än 30 glas vin, hade en motsvarande förkortning på fyra till fem år. Sambanden gällde för både män och kvinnor.

Frågan om vi bör sänka gränsvärdena i Sverige utifrån resultaten är komplex säger Johan Sundström.
– Frågan rymmer mycket mer än bara risken för hjärt-kärlsjukdom som till exempel risken för cancer och missbruksproblematik så det kan jag inte svara på, säger han.

Personerna i studien hade ingen tidigare historia av hjärt- kärlsjukdom men alla uppgav att de konsumerade alkohol. Deras medelålder var 57 år och hälften var män och hälften kvinnor. I studien ingick inte personer som uppgav att de aldrig drack alkohol eftersom forskarna resonerar att dessa individer ofta skiljer sig avseende hälsa och livsstil på andra sätt än att enbart undvika alkohol.

Läs abstract till studien:
Angela M Wood med flera. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet, publicerad online 13 april 2018. Doi: 10.1016/S0140-6736(18)30134-X

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev