Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Guch avskaffas som begrepp

Publicerad: 2 september 2020, 09:40

I de första riktlinjerna om medfödda hjärtfel som ESC har gett ut sedan 2010 finns flera nyheter. En är rekommendationen att arytmibehandling ska ske ihop med expertcentrum.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelESC

I dag lever ungefär 80 000 personer i Sverige med medfött hjärtfel, varav drygt hälften är vuxna. Den Europeiska kardiologföreningen, ESC, har i år helt omarbetat sina riktlinjer för vuxna med medfödda hjärtfel, så kallat guch, grown up congenital heart disease. Riktlinjerna publicerades på tisdagen i European Heart Journal och presenterades under eftermiddagen på ESC-kongressen.

Enligt professor Mikael Dellborg, ansvarig för forskargruppen vid Guch-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, innehåller riktlinjerna stora och viktiga förändringar. En är att vikten av kateterinterventioner lyfts fram.

– Man kommer inte runt att för de som exempelvis har shuntar måste man mäta tryck och kärlmotstånd. Ska man ta vettiga beslut behöver man kateterisera fler än i dag i diagnostiskt syfte. Den andra delen är terapeutisk kateterisering, exempelvis vid förträngning på aorta, aortakoarktation, så det är bra att detta lyfts fram tydligt i riktlinjerna, säger han.

En annan nyhet är ett helt nytt avsnitt om hjärtarytmier. Dessa ska nu hanteras ihop med experter vid guch-centrum, som behöver vara med vid både diagnostik och behandling.

– Ibland krävs operation för att rent anatomiskt fixa felet, men det som betonas nu är vikten av att detta sker i ett sammanhang, och i rätt ordningsföljd, säger han.

Riktlinjerna beskriver också hur ett guch-centrum ska vara uppbyggt, samt vilka yrkesgrupper och vilket omhändertagande som ska finnas. Samtidigt betonas vikten av centralisering av vården.

– I Sverige har vi det redan så, då dessa hjärtoperationer bara sker i Lund och Göteborg. Men ännu har vi inte kommit överens om på vilka ställen vi ska göra kateterisering då det även där handlar om få ingrepp där det krävs att samla dem för att få kvalitet. Att bara ha ett ställe i landet är dumt, men kanske vi borde enas om två, säger Mikael Dellborg.

Riktlinjerna omfattar även andra, mer specifika inslag. Vid den svåraste diagnosen, enkammarhjärta, har de drabbade en tendens att få blodstockning i levern, något som i förlängningen ökar risken för levercancer.

– Här lyfter riktlinjerna fram att man ska avbilda levern på dem regelbundet, så det får vi börja se till att göra, säger han.

Andra delar är att riktlinjerna för medfödda hjärtfel anpassats till andra klaffsjukdomar. Ett exempel är hur tät en aortastenos ska vara för att den ska behandlas.

– Tidigare fanns det en gräns för vuxna med förvärvad hjärtsjukdom och en annan för vuxna med medfödd hjärtsjukdom, så den här typen av justeringar behövs, säger Mikael Dellborg.

Ett annat förtydligade gäller blodförtunnande läkemedel. Enligt riktlinjerna ska de med medfött hjärtfel inte få sådan behandling utan att ha en indikation, förutom det medfödda hjärtfelet, exempelvis att de har haft en blodpropp.

– Det är bra med tydligare rekommendationer som styr upp och som minskar risken för slentrianbehandling, säger han.

En förändring som Mikael Dellborg beskriver som en ”petitess”, kommer ändå att ha stor betydelse: i de nya riktlinjernas tas begreppet guch helt sonika bort.

– Istället används nu internationellt beteckningen ACHD, adult congenital heart disease, så vi får väl se vad vi ska hitta på för svenskt namn, säger Mikael Dellborg.

Lotta Fredholm

Reporter

Lotta.fredholm@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LäkemedelESC

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev