Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Hål i hjärtat risk vid operation

Publicerad: 7 Februari 2018, 12:30

Ett hål i hjärtat, så kallad foramen ovale. kan innebära en ökad risk för stroke i samband med operation.

Foto: Thinkstock

Personer som genomgår kirurgi och har ett hål i hjärtat, kan ha en ökad risk att drabbas av ischemisk stroke i anslutning till operationen.


Foramen ovale, eller PFO, är en liten öppning i hjärtats förmak som hos de allra flesta sluts vid födseln. Men hos omkring en fjärdedel av befolkningen finns det kvar livet ut.

I en ny observationsstudie, publicerad i Jama, har forskare sett en koppling mellan ett icke tillslutet hål och en ökad risk att drabbas av ischemisk stroke efter en operation.
 – Det är en jättespännande studie men resultaten måste konfirmeras i ytterligare forskning innan den får praktiskt betydelse, säger Magnus Settergren, docent och kardiolog på Karolinska universitetssjukhuset.

Forskarna analyserade uppgifter från omkring 150 200 patienter som genomgått någon form av icke hjärtrelaterad kirurgi. Av dessa hade en procent ett konstaterat hål mellan förmaken, innan operationen. Att siffran var så mycket lägre än de 25 procent som uppskattas ha det, beror på att PFO är svårt att diagnostisera och de flesta som har det vet inte om det.

Upp till 30 dagar efter operationen hade 850 personer, motsvarande 0,6 procent, drabbats av en ischemisk stroke. Bland de som hade PFO var det 3,2 procent som drabbades av stroke, jämfört med 0,5 procent i gruppen utan ett sådant hål i hjärtat.
– Den starkaste signalen är att i den gruppen som har  lägst preoperativ risk att få stroke - unga relativt friska individer - där var det sämst med PFO, säger Magnus Settergren.

– Sammantaget pekar studien på att det inte är bra att ha PFO när man genomgår större kirurgi. Om man i framtida studier lyckas identifiera en population där PFO utgör en extra stor risk så skulle det kunna bli aktuellt med någon form av intervention för dessa selekterade patienter. Då får man ta ställning till om det bör vara i form av läkemedelsbehandling eller att hålet sluts, säger Magnus Settergren.

I en kommentar skriver artikelförfattarna att studien har flera svageter. En av dessa är att det är troligen finns en betydande andel patienter som har PFO utan att veta om det i den grupp som hörde till "icke-PFO-gruppen".

Patienterna opererades vid tre olika sjukhus i USA mellan januari 2007 och december 2015. Alla som inkluderades var över 18 år och medianåldern var 55 år.  Samtliga fick anestesi och mekanisk ventilation.

Läs abstract till studien:
Pauline Y Ng med flera. Association of Preoperatively Diagnosed Patent Foramen Ovale With Perioperative Ischemic Stroke, Jama, publicerad online 6 februari 2018. Doi: 10.1001/jama.2017.21899

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev