Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Här är de rätta svaren i SM i EKG-tolkning - klass 3

Publicerad: 27 juni 2011, 06:16

Här är de korrekta svaren och tolkningarna i klass 3 för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i SM i EKG 2011. Vinnare i klassen blev Britt-Marie Ljungman Nordlund, hjärtsjuksköterska vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.


Läs mer

■ Rätt svar och tolkningar i klass 1
■ Rätt svar och tolkningar i klass 2

EKG 1

Kvinna, 50 år.
Anamnes:

Tidigare väsentligen frisk.

Aktuellt:
Söker akut då hon har svimmat. Har pågående andnöd och tryckkänsla i halsen.

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm. Utbredda ST-höjningar i V1-V4 och även i avledningarna aVL och I. Reciproka ST-sänkningar i inferiora avledningar. Akut anterolateral STEMI.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
66. Anterior MI (akut eller nylig) 1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig) 1 poäng

EKG 2

Man, 25 år.
Anamnes:

Mångårig missbruk i anamnesen.  Staphylococ aureus sepsis men engagemant av trikuspidalis klaffen. Nyligen hjärtopererad med implantation av en biologisk trikuspidalisklaffprotes. Postoperativt utvecklat AV block III och fått en DDD pacemaker inlagd.

Aktuellt:
Kommer för en rutinmässig pacemakerkontroll. Välmående. Afebril

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG sinusrytm 83/min. Förmaksstyrd, effektiv kammarpacing (det finns tydliga pacemakerspikar framför varje QRS). QRS utseende talar för vänsterkammarpacing (RBBB morfologi av QRS). Med tanke på trikuspidalisprotes fick patienten en elektrod lagd via höger förmak till coronarsinus och man har lämnat kammarelektroden i en anterior sidogren realtivt basalt. För detta talar utseende av QRS-komplex i extremitetsavledningar (inferior elektisk axel).

Svarsalternativ:
2. Avledningar felplacerade 0 poäng
4. Sinusrytm 1 poäng
34. Komplett AV-block (III) 0 poäng
43. Avvikelse höger axel (+90 till +180 grader) 0 poäng
80. DDD-pacing 0 poäng
81. Förmaksstyrd kammarpacing (VAT) 1 poäng

EKG 3

Man, 65 år.
Anamnes:

Tablettbehandlad hypertoni. Kortvariga hjärtklappningar i anamnesen. Nyligen justerades den antihypertensiva behandlingen via VC.

Aktuellt:
Söker pga dålig ork och ansträngningsrelaterad andfåddhet.

Mediciner:
Atenolol 100 mgx1 (nyinsatt), Enalapril 20 mg x 1.

Tolkning:
EKG visat ett typiskt förmaksfladder, 6:1 överledning via AV noden och kammarfrekvens 45/min. Ej helt normalt utseende av QRS-kompex i de inferiora avledningarna, kan tala för en genomgången myokardskada. Repolarisationsförloppet är normalt.

Svarsalternativ:
16. Förmaksfladder 1 poäng
62. Inferior MI (gammal eller av obestämbar ålder) 1 poäng

EKG 4

Kvinna, 66 år.
Anamnes:

Hittills hjärtfrisk.

Aktuellt:
Söker pga trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och känsla av att det dunkar i huvudet.
Vilopuls 50/min. BT 180/80 mmHg

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm ca 95/min. AV-block 2:1. Kammarfrekvensen ligger således kring 47/min. Det finns även intraventrikulära retledningshinder i form av främre fascikelblock som i sin tur ger patologiskt avvikande elektrisk axel åt vänster.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
30. Mobitz typ 2, AV-block II 1 poäng
31. AV-block eller överledning, 2:1 1 poäng
33. AV-block, avancerat (höggradigt) 0 poäng
40. Vänstersidigt främre fascikelblock 1 poäng
44. Avvikelse vänster axel (-30 till -90 grader) 1 poäng

EKG 5

Man, 70 år
Anamnes:

Mångårig hypertoni, ej tillfredställande blodtrycksreglering.

Aktuellt:
Söker akut efter en kortvarig medvetandeförlust. Inga förkänningar.  RLS 1. Cirkulatorisk och respiratorisk stabil. Opåverkad. BT 200/80 mmHg.

Mediciner:
Atenolol, Plendil, Enalapril, Trombyl.

Tolkning:
EKG visar nodal ersättningsrytm ca 35/min. Retrograda P-vågor (ej sinusbradykardi med AV block I – de är negativa i II, III). Elektrokardiografiska tecken på vänsterkammarhypertrofi och belastning.
Således tecken på SSS-brady utifrån detta EKG. Om ingen klar orsak till medvetandeförlustet hittas bör implantation av pacemakersystem övervägas.

Svarsalternativ:
18. Nodal ersättningsrytm 1 poäng
51. Vänstersidig ventrikulär hypertrofi med sekundär ST-T-avvikelse 1 poäng
105. Sjuka sinussyndromet 1 poäng

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News