Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Här är rätt svar i SM i EKG-tolkning - klass 2

Publicerad: 27 juni 2011, 06:20

Här är de korrekta svaren och tolkningarna i klass 2 för övriga läkare, AT-läkare och medicinstudenter i SM i EKG 2011. Vinnare i klassen blev Benjamin Flam, som i juni tog läkarexamen vid Karolinska institutet.


EKG 1

Kvinna, 52 år.
Anamnes:

Frisk.

Aktuellt:
Söker akut då hon har svimmat. Har pågående hjärtklappning och noterar själv pulsationer i halsen.

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG visar en regelbunden smal QRS-takykardi, 190 slag/min. Det finns tydliga retrograda P (syns framför allt i avledning V1) med RP´avstånd ca 60 ms.

Svarsalternativ:
20. Atrioventrikulär nodal reentry takykardi 1 poäng
21. Paroxysmal supraventrikulär takykardi 1 poäng

EKG 2

Man, 25 år.
Anamnes:

Väsentligen frisk. Virusinfektion med hög feber och influensaliknande symtom för ca 2 veckor sedan.

Aktuellt:
Söker akut på grund av ihållande bröstsmärtor som han lokaliserar retrosternal. Duration ca 4 timmar. Ingen utstrålning. Konstanta besvär såväl i vila som vid fysisk ansträngning. Har svårt att ta in djupa andetag och upplever andfåddhet.
I status: afebril. Hjärta och lungor auskulteras ua. BT 120/80 mmHg.

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm 85/min (pappershastighet 50 mm/sek). Smala QRS-komplex. I avledningar I, aVR, II, aVF, III och  V4-V6 finns icke-patologiska Q. I samma avledningar ser man horisontella ST-höjningar upp till 2 mm. Något spikiga T-vågor  mellan V2-V4 är ett observandum här.
EKG-bilden inger misstanke om akut perikardit.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
46. Elektrisk alternans 1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg 1 poäng
72. Akut perikardit 1 poäng
101. Perikardiell effusion 0 poäng (eftersom QRS-amplituden är för stor här)

EKG 3

Man, 59 år.
Anamnes:

Nyligen genomgången hjärtklaffkirurgi. Har fått en biologisk aortaklaffprotes pga hemodynamiskt betydande aortastenos.

Aktuellt:
Söker pga yrselattacker.
I status: afebril. Hjärta och lungor auskulteras ua. BT 120/80 mmHg. RLS 1. Inga neurologiska bortfallsymtom.

Mediciner:
Trombyl.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm 65/min AV block I med PQ tid= 260 ms. Breddöksde QRS-komplex med ett typiskt utseende för RBBB. Icke patologiska Q i aVL, I liksom V5-V6 och ej helt specifika för den här typ av intraventrikulära retledningshinder ST-T formförändringar. Kan vara sekundära till vänsterkammarhypertrofi (aortastenosen kan vara orsaken till detta)  eller fortfarande postoperativbetingande.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
28. AV-block I 1 poäng
37. Högergrenblock (fast eller intermittent, komplett eller inkomplett) 1 poäng
51. Vänstersidig ventrikulär hypertrofi med sekundär ST-T-avvikelse 1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg 1 poäng

EKG 4

Man, 65 år.
Anamnes:

Tablettbehandlad hypertoni. Kortvariga hjärtklappningar i anamnesen. Nyligen justerades den antihypertensiva behandlingen via VC.

Aktuellt:
Söker pga dålig ork och ansträngningsrelaterad andfåddhet.

Mediciner:
Atenolol 100 mgx1 (nyinsatt), Enalapril 20 mg x 1.

Tolkning:
EKG visat ett typiskt förmaksfladder, 6:1 överledning via AV-noden och kammarfrekvens 45/min. Ej helt normalt utseende av QRS-kompex i de inferiora avledningarna, kan tala för en genomgången myokardskada. Repolarisationsförloppet är normalt.

Svarsalternativ:
16. Förmaksfladder 1 poäng
62. Inferior MI (gammal eller av obestämbar ålder) 1 poäng

EKG 5

Man, 38 år.
Anamnes:

Frisk. ÖLI för 2 veckor sedan.

Aktuellt:
Söker pga andningskorrelerade vänstersidiga thorakala smärtor. Det känns värre i samband med fysisk aktivitet.

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm 75/min. Kort PQ tid. QRS gränsen till breddökade med tydliga deltavågor (positiva i aVL, I, aVR och i samtliga prekordiella avledningar, negativa deltavågor – ej Q vågor – inferiort). Sekundära till preekscitationen repolarisationsstörningar.
EKG bilden talar för en vänstersidig poseroseptal accesorisk retledningsbana.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
42. Ventrikulär preexcitation (Wolff-Parkinson-White-syndrom) 1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg 0 poäng
108. Wolff-Parkinson-White-syndrom 1 poäng

Läs mer

■ Rätt svar och tolkningar i klass 1
■ Rätt svar och tolkningar i klass 3

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News