Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Hjärnskador vid alkoholmissbruk ingen orsak till självmord

Publicerad: 25 oktober 2006, 11:46

Alkoholberoende kan enligt en ny studie kopplas till en minskad täthet av neuron och gliaceller i en del av hjärnans frontallob som bland annat har betydelse för beslutsfattande och emotionella beteenden.


Forskare vid University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA, utförde en studie för att undersöka eventuella alkoholeffekter i hjärnans orbitofrontalcortex, ett område i hjärnans frontallob som bland annat är inblandat i beslutsfattande, emotionella beteenden, motivation och även störningar i hjärnans belöningssystem vilket brukar följa beroendesjukdomar.

Tidigare studier har påvisat en minskad metabolism, minskat blodflöde och minskad vävnadsvolym i delar av hjärnan hos i övrigt neurologiskt intakta personer med alkoholberoende. Detta kan även kopplas till minskad täthet av neuron och gliaceller.

De amerikanska forskarna undersökte hjärnvävnad hos avlidna personer för att bedöma täthet när det gäller neuron och gliaceller i orbitofrontal cortex hos 15 personer med alkoholberoende och hos åtta kontrollpersoner. Åtta av de alkoholberoende personerna hade tagit sitt liv och sju personer hade dött av andra orsaker.

Studien visar att de alkoholberoende hade 27 procent lägre förekomst av neuron och 25 procent lägre förekomst av gliaceller, jämfört med kontrollpersonerna. Ålder kunde inte kopplas till minskat antal celler, däremot påverkades neurontätheten av hur länge personen varit alkoholberoende.

Forskarna ville bland annat ta reda på om minskad täthet av hjärnceller i den undersöka delen av frontalloben kan öka risken för självmord. Men de kunde inte hitta någon signifikant skillnad i förekomst av hjärnceller hos dem som valde att ta sitt liv.

Forskarna konstaterar att risken för självmord är ökad bland alkoholberoende personer, men de kan inte att se något samband mellan risken för självmord och de hjärnskador missbruket orsakar.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2006; 30:1–11

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev