Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Hjärträddning avskrivs utan patienters kännedom

Publicerad: 30 november 2016, 07:44

Åsa Millqvists läkare beslöt att hon inte skulle få hjärt-lungräddningsinsatser vid ett eventuellt hjärtstopp – utan att vare sig diskutera det eller upplysa om det.

Foto: Linnea Rheborg/Bildbyrån

Sjukvården brister när det kommer till att involvera patienten i beslut om livsuppehållande behandling, visar Dagens Medicins undersökning. Det hände Åsa Millqvist, sjuksköterska och lungcancerpatient. När hon begärde ut sin egen journal såg hon det: Om hjärtat stannade skulle hon inte återupplivas.


Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetIvo

– Jag blev fullständigt chockad och rädd. Vågar jag åka in till akuten igen om jag skulle få andnöd? Jag kände mig så fruktansvärt kränkt. Vi har ju haft dialoger om att jag har en dödlig sjukdom, men här bestämde läkaren över mitt och min mans huvuden om liv och död.

I december förra året fick Åsa Millqvist diagnosen lungcancer. Efter att tidigare i höstas ha åkt in akut blev hon inlagd på Karolinska universitetssjukhusets lung-allergiklinik med vätska i hjärtsäcken, och ett drän sattes in. Det gjorde ”djävulusiskt ont”, men för varje gång vätska tappades ut mådde hon lite bättre, säger Åsa Millqvist.

Hon har hela tiden följt sin behandling genom att begära ut sina journaler, och nu fick hon plötsligt läsa att en läkare fattat beslut om så kallad 0-HLR – att hon inte skulle bli återupplivad om det behövdes.

– Om man har ett drän kan det framkalla arytmier och man kan få stillestånd, säger Åsa Millqvist.

Åsa Millqvist vet att sjukdomen kan göra att hon dör inom några år. Men hon ska påbörja immunologisk behandling och hoppas att den ska hjälpa.

– Hade läkaren frågat hade jag sagt att ja, jag vill bli återupplivad, men inte lagd i respirator.

Dagens Medicins undersökning visar att sjukvården brister när det kommer till att involvera patienten i beslut om livsuppehållande behandling. Läkare bör inte fatta beslut om att inte inleda livsuppehållande behandling utan att involvera patienten. Det framgår både av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd från år 2011, och av professionens egna etiska riktlinjer. I journalen ska det framgå motiv för beslutet, när patienten informerats och vilken inställning hon själv haft. Om samråd inte kunnat ske, ska detta förklaras.

– Det är väldigt väldefinierat. Om en patient är beslutskompetent så har den rätt att delta i beslutet, att säga ja eller nej till HLR. Det ska framgå hur diskussionen har gått, säger hjärtläkaren Anders Ågård.

Han ledde arbetet med gemensamma etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning från Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2013.

– En patient eller anhörig kan inte kräva HLR. Men en central del i HLR-beslutet är att patienten har ett val. Även om chansen att rädda livet är liten, vill en del patienter få den chansen, andra vill avstå.

Det finns ingen övergripande statistik, men Dagens Medicin har tagit del av sju Ivo-fall från de senaste åren där patienter varit missnöjda med informationen och beslut om livsuppehållande behandling. I hälften av fallen riktar Ivo kritik mot vårdgivaren, och Anders Ågårds slutsats är att myndigheterna nu sätter ner foten ordentligt, vilket han hoppas ska få effekt ute i verksamheterna.

– I många fall fattas välgrundade och etiskt försvarbara beslut men det kan bli bättre. Socialstyrelsen och Ivo menar allvar med kraven på delaktighet och dokumentation. Jag kan tänka mig att praxis ändras till det bättre nu när etiken och juridiken är samstämmiga. Det handlar i slutänden om förtroendet för sjukvården.

Åsa Millqvist är kritisk både mot att beslutet fattades – enligt henne efter att läkaren bara träffat henne i ungefär fem minuter i ett mycket sjukt tillstånd – och mot att hon inte informerades.

Hon är också kritisk mot att det inte finns någon förklarande journalanteckning till beslutet.

– Jag kan ju tala för mig men gemene man kan inte det. Jag vill inte hänga ut någon men vi måste följa gällande normer och regler på området och vi måste få till en diskussion om passiv och aktiv dödshjälp.

Åsa Millqvists läkare vill inte svara på frågor om enskilda fall, trots fullmakt. Samma besked ger sjukhusets presstjänst.

Chefläkare Torbjörn Söderström säger att nationella patientenkäten visar att alla sjukhus har utmaningar vad gäller information och delaktighet och att Karolinska inte sticker ut.

– Vi försöker slipa våra rutiner så att de blir lätta att följa. Vi måste ha bra strategier för att ta reda på om patienten har förstått informationen och vill vara delaktig.

ISABELLE BECKMAN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev