söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Hjärtrisk kvarstod i flera år efter inledd hormonterapi

Publicerad: 16 februari 2010, 14:48

Behandling med östrogen och progesteron efter klimakteriet kan medföra en något ökad risk för kranskärlssjukdom under de sex första åren av behandling. Detta enligt forskare bakom en ny analys.


Att kombinationsbehandling med östrogen och progesteron hos postmenopausala kvinnor ökar risken för att drabbas av kranskärlssjukdom visades i den omtalade så kallade WHI-studien, som presenterades år 2002. Det har dock varit oklart hur länge riskökningen kvarstår och om den bara inträffar ifall hormonterapin påbörjats lång tid efter menopausen.

För att gå till botten med dessa frågor har nu forskare vid bland annat Harvard Medical School i Boston, USA, analyserat data från studien.

Analysen omfattar 16 608 kvinnor som alla passerat klimakteriet, varav ungefär hälften lottats till daglig hormonbehandling med östrogen och progesteron under åren 1993 till 1998, och resten till placebo.

Resultaten visar att hos kvinnor som påbörjade hormonbehandlingen inom tio år efter menopaus, var risken för kranskärlssjukdom förhöjd med 29 procent under de två första åren av behandling. Denna ökning var dock inte statistiskt säkerställd. Riskökningen kvarstod under cirka sex år av behandling. Därefter sågs en möjlig hjärt-kärlskyddande effekt av hormonerna.

Forskarna drar slutsatsen att tillförsel av östrogen och progesteron inte verkar minska hjärt-kärlrisken under de första sex åren när behandlingen påbörjas nära menopaus. Eftersom de flesta kvinnor tar hormonerna under relativt kort tid kan man inte förvänta sig någon hjärt-kärlskyddande effekt av behandlingen, konstaterar forskarna.

Studien presenteras i veckans nummer av tidskriften Annals of Internal Medicine. Artikelförfattarna skriver att den observerade riskökningen visserligen kan bero på slumpen, men att deras data troligen är de bästa som kommer att finnas att tillgå på länge.

Läs abstract:

Annals of Internal Medicine 2010: 4; 2011-2017 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev