Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Högre målvärden för diabetiker i nya blodtrycksriktlinjer

Publicerad: 9 december 2009, 13:19

Diabetikers blodtryck bör inte behandlas lika aggressivt som i dag. Uppdaterade europeiska riktlinjer föreslår högre målvärden.


Så lågt som möjligt har varit linjen för behandling av högt blodtryck vid diabetes. Under 130/80 millimeter Hg är målet såväl i Läkemedelsverkets rekommendationer för att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom från 2006 och i SBU:s rapport om behandling av måttligt förhöjt blodtryck från 2004.

Nu visar det sig att den här aggressiva hållningen kan ha varit fel, kanske riskabel. I ljuset av nya rön uppdaterar nu ESH, European Society of Hypertension, sina riktlinjer för behandling av högt blodtryck. Enligt dessa ger ett systoliskt måltryck på mellan 130 och 140 millimeter Hg fullt tillräckligt minskad risk för hjärt-kärlsjukdom för alla hypertonipatienter, inklusive diabetiker.

– Det har framkommit resultat som säger att det kan vara farligt att sänka blodtrycket för mycket, förklarar Peter Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö och en av dem som deltagit i arbetet med de europeiska riktlinjerna.

Den möjliga faran handlar om en ökad kardiovaskulär dödlighet när blodtrycket sänks under 130/80. Det gäller främst diabetiker som haft sjukdomen länge och fått organskador, samt patienter med hög sammanlagd risk för kardiovaskulär sjukdom. Resultaten framkom i den så kallade Ontarget-studien som publicerades i somras. Men de ska tolkas med försiktighet, varnar Peter Nilsson.

– Det är en observationsstudie så vi behöver mer data från prospektiva, bättre designade undersökningar. Förhoppningsvis kan resultat från den randomiserade Accord-studien som väntas i maj 2010 bidra med det.

Enligt Peter Nilsson innebär ESH:s nya ställningstagande att målvärdet för diabetiker ska vara flexibelt. Nyinsjuknade med få organskador kan få kraftig behandling mot målet 130/80 medan en försiktigare hållning bör gälla för dem som haft sjukdomen länge och dem med fler riskfaktorer.

Diabetiker med samtidig njursjukdom kan dock, påpekar han, pressas ner under det systoliska värdet 130 om de klarar av en så kraftfull behandling. Oavsett måltryck rekommenderas terapi med flera blodtrycksläkemedel.

Peter nilsson väntar sig nu en förändring av svenska riktlinjer.

– Detta kommer sannolikt att ingå i slutversionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av diabetes som kommer i början av nästa år samt i Läkemedelsverkets nya blodtrycksrekommendationer, där vi planerar en förberedande workshop tidigast hösten 2010.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev