Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Högt blodsocker ökade dödligheten bland alla

Publicerad: 21 september 2004, 07:12

Ju högre värde för glykerat hemoglobin, HbA1c, desto större var risken för både hjärt-kärlsjukdom och risken att dö inom en viss tidsperiod. Det gäller för både män och kvinnor i en brittisk studie som publiceras i Annals of Internal Medicine.


Det finns allt fler bevis för att det finns ett samband mellan blodsockernivån och hjärt-kärlsjukdom, även under de nivåer som används för att avgränsa diabetes.  I Norfolk, Storbritannien, inleddes en prospektiv befolkningsstudie åren 1995-1997. 5570 kvinnor och 4662 män i åldrarna 45-79 år ingick i studien och deltagarna följdes upp till 2003. Studien gjordes av forskare från University of Cambridge, Storbritannien.  Under uppföljningstiden inträffade 806 hjärt-kärlhändelser och totalt 521 dödsfall i samtliga dödsorsaker. Det fanns ett tydligt samband mellan ökad risk för både hjärt-kärlsjukdom och död i hela gruppen som deltog i studien.  En ökning av HbA1c med 1 procentenhet motsvarade en relativ riskökning att dö med 24 procent bland män och 28 procent hos kvinnor. Risken påverkades inte av ålder, kroppsmasseindex BMI, kvoten mellan midje- och höftmått, systoliskt blodtryck, halten kolesterol i serum, cigarettrökning och tidigare hjärt-kärlsjukdom.  När personer med känd diabetes, ett HbA1c-värde på 7 procent eller högre eller tidigare hjärt-kärlsjukdom inte togs med i analysen, var riskökningen hos övriga deltagare likvärdig, 26 procent högre relativ risk att dö för varje höjning av HbA1c med en procentenhet.  I gruppen var 4 procent diabetiker när studien inleddes. De svarade för 15 procent av den totala dödligheten under studiens gång. Men 72 procent av dödligheten inträffade bland personer med HbA1c-värden som var 5-6,9 procent.  Författarna konstaterar att det finns ett statistiskt samband mellan ökande HbA1c-värde och risken att dö, men att studiens design innebär att man inte kan påvisa något orsakssamband. Interventionsstudier behövs för att visa om man genom att sänka HbA1c kan minska hjärt-kärlrisken hos personer utan diabetes.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev