Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Högtrycksmask hjälpte mot svår hypertoni

Publicerad: 12 december 2013, 10:56

Patienter med sömnapné och svårbehandlat högt blodtryck sänkte sitt blodtryck om de behandlades med så kallad CPAP, enligt en ny studie i tidskriften Jama.


Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Det är forskare i Spanien som har  lottat 194 patienter till att antingen andas genom en högtrycksmask, CPAP, på natten eller att sova som vanligt.

CPAP är en beprövad metod mot just sömnapné, det vill säga kortvariga andningsuppehåll under sömnen. Men enligt forskarna är det oklart om behandlingen också fungerar mot svårare former av högt blodtryck, vilket är mycket vanligt i patientgruppen.

Efter tolv veckor hade patienterna i CPAP-gruppen fått en större blodtrycksminskning än deltagarna i kontrollgruppen. Skillnaden i medelblodtryck över hela dygnet var 3,1 mm Hg. En motsvarande skillnad mellan grupperna sågs vid mätning av det diastoliska blodtrycket över 24 timmar, men när det gällde det systoliska trycket var skillnaden inte statistiskt signifikant.

Andelen patienter som använde CPAP mer än fyra timmar per dygn var 72,4 procent. Ju högre användningen var desto större blev också effekten på blodtrycket.

Enligt forskarna är resultaten i studien kliniskt betydelsefulla, då motsvarande förändringar i blodtryck tidigare kopplats till minskad risk för förtidig död i hjärt-kärlsjukdomar.

De påpekar dock att studien har en del brister, som att ingen placebobehandling användes och att uppföljningen var tämligen kort.

Läs abstract till studien:

Miguel-Angel Martínez-García med flera. Effect of CPAP on Blood Pressure in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Resistant Hypertension. The Hiparco Randomized Clinical Trial. Jama 2013;310(22):2407-2415. DOI:10.1001/jama.2013.281250

Relaterat material

Sömnapné ökade risk för olyckor

Sömnapné vanligt bland kvinnor

Andningsapparat ger bättre hälsa

Andningsmask minskade hjärtrisk vid sömnapné

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev