Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Homocystein påverkade inte risken för högt blodtryck

Publicerad: 15 december 2003, 09:54

Personer som hade högre värden av homocystein hade inte högre risk att drabbas av högt blodtryck, efter fyra års uppföljning. Det framgår av en studie som presenteras i decembernumret av tidskriften Hypertension.


Homocystein är en aminosyra som bland annat är kopplad till omsättningen av folsyra i kroppen. Höga värden har bundits till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I stora befolkningsstudier har mängden homocystein i plasma också kopplats till högt blodtryck. Men det är oklart huruvida höga nivåer homocystein är en riskfaktor för högt blodtryck i framtiden eller om högt homocystein kan vara en markör för ökad risk för högt blodtryck.  Forskare från den omfattande Framinghamstudien, Framingham, Massachusetts, USA, inkluderade 2 104 personer som ursprungligen var friska i en studie av samband mellan homocystein och blodtryck. Medelåldern var var 57 år och 58 procent av studiedeltagarna var kvinnor. De hade normala blodtryck, hade inte haft hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer eller sviktande njurfunktion när studien inleddes. Den genomsnittliga homocysteinnivån var 10,1 mikromol per liter.  Efter fyra år hade 17 procent av deltagarna utvecklat högt blodtryck och 42 procent hade fått ett högre blodtryck under studiens gång.  När man justerat data för ålder, kön, kroppsmasseindex BMI, diabetes, viktförändring, rökning, serumkreatinin och blodtryck när studien inleddes fanns inga samband mellan homocystein och risken att blodtrycket skulle stiga eller att personerna diagnostiserats med högt blodtryck.  Forskarnas slutsats är att homocystein inte kan förutsäga den framtida risken för högt blodtryck hos ursprungligen friska personer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev