Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Huddinge tar hälften av patienterna i hjärtbyteskö

Publicerad: 4 mars 2002, 09:09

Stockholmare som behöver ett nytt hjärta ställs nu i kö till transplantation vid Huddinge universitetssjukhus. Huddinge vill även ta hand om patienter från övriga delar av Mälardalen. Därmed riskerar Universitetssjukhuset i Lund, ett av dagens två centra för hjärttransplantation, att bli av med en stor del av sitt patientunderlag.


Den första - och hittills enda - hjärttransplantationen vid Huddinge universitetssjukhus utfördes i början av september förra året, trots Socialstyrelsens avrådan och utan slutgiltigt tillstånd från de ytterst ansvariga vid Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.  Thoraxkirurgen Dan Lindblom utförde den första hjärttransplantationen i Huddinge. Patienten var en 60-årig kvinna."Thoraxkirurgen Dan Lindblom utförde den första hjärttransplantationen i Huddinge. Patienten var en 60-årig kvinna.  Först två månader senare godkände Hälso- och sjukvårdsnämnden verksamheten, efter att ha strängt förmanat sjukhuset att inte agera på egen hand.  Socialstyrelsen är dock fortsatt kritisk, liksom läkarkollegor vid Sveriges två befintliga centrum för hjärttransplantation, i Lund och Göteborg.  Kritiken går i första hand ut på att en ytterligare uppdelning av de relativt få hjärttransplantationer som utförs per år i Sverige ger en ökad risk för misslyckade ingrepp.  - Enligt internationella studier försämras kvaliteten när den här typen av ingrepp sprids på flera små centra. I Sverige gör vi totalt mellan 20 och 30 hjärttransplantationer per år, vilket innebär att redan två centra egentligen är för mycket, säger Rolf Ekroth, prefekt på hjärt-kärlinstitutionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Håkan Gäbel, ansvarig för transplantationsfrågor på Socialstyrelsen uttrycker samma åsikt:  - Socialstyrelsen är fortsatt tveksam till att Huddinge gör hjärttransplantationer. Vår ståndpunkt är att den här typen av avancerad vård ska koncentreras till ett fåtal enheter. Lund och Göteborg klarar mer än väl den mängd hjärttransplantationer vi har i Sverige i dag.  På Huddinge universitetssjukhus finns dock ingen oro för att vårdkvaliteten ska försämras, åtminstone inte hos den transplantationskirurgiska kliniken som anser att dess omfattande verksamhet när det gäller andra organ garanterar en hög säkerhet även för hjärttransplantationer.  - Det svåra vid en transplantation är inte att rent kirurgiskt byta själva hjärtat, det anses av thoraxkirurger vara ett förhållandevis enkelt ingrepp. De stora utmaningarna är i stället utredningen inför transplantation och sedan efterbehandlingen - och där har vi en mycket stor erfarenhet, med våra drygt 200 transplantationer per år, säger professor Gunnar Tydén, överläkare vid transplantationskirurgiska kliniken.  Frågan om det lämpliga i att utföra hjärttransplantationer vid Huddinge universitetssjukhus är nu utagerad, anser Gunnar Tydén.  - Jag tror att alla förstått att det vi startat är väldigt seriöst och kommer att bestå. Även Göteborg måste ha begripit det rimliga i att det ska finnas ett centrum för hjärttransplantationer i Stockholm.  På den sista punkten får han medhåll från Urban Lönn, chef för den thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala:  - Det är olyckligt att de två centra som finns i dag ligger i södra Sverige och att det sedan är tomt i övriga landet. Inom 20 mils omkrets från Stockholm bor 50 procent av Sveriges befolkning, så rent principiellt tycker jag att det ska finnas ett transplantationscentrum i Mälardalen.  Urban Lönn är dock inte övertygad om att verksamheten vid Huddinge universitetssjukhus är det slutgiltiga svaret på detta behov. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har man ännu inte tagit ställning till om patienter ska börja remitteras dit.  - Efter bara en transplantation är det fullkomligt omöjligt att betrakta Huddinge universitetssjukhus som ett fullvärdigt hjärttransplantationscentrum. En sådan diskussion tycker jag man ska föra på Mälardalsbasis, mellan de tre stora universitetssjukhusen, Karolinska, Huddinge och Uppsala, säger Urban Lönn.  Transplantationskliniken i Huddinge räknar med att göra ungefär en transplantation per månnad. Det motsvarar hälften av förra årets hjärttransplantationer."Transplantationskliniken i Huddinge räknar med att göra ungefär en transplantation per månnad. Det motsvarar hälften av förra årets hjärttransplantationer.  I Sverige utförs mellan 20 och 30 hjärttransplantationer per år. Den begränsande faktorn är tillgången på organ. Att Huddinge universitetssjukhus nu bestämt sig för att börja utföra hjärttransplantationer antas inte påverka tillgången på organ.  - Nej, tillgången ändras inte på något sätt. Inga organ har ju gått till spillo tidigare, säger Gunnar Tydén.  Väntelistan till hjärttransplantation vid Huddinge universitetssjukhus är för närvarande tom, men Gunnar Tydén utgår från att den fylls på den närmaste tiden och att verksamheten tar ordentlig fart under våren.  - För att försörja den här delen av landet räknar vi med att det blir ungefär en transplantation per månad, kanske 12 till 15 om året. För Göteborg blir det kanske lika många eller något mindre, säger Gunnar Tydén.  I hans beräkningar är Lund inte längre med.  - Var och en kommer mer att sköta sig själv nu. I Lund har man till stor del varit beroende av organ som de fått från oss och det kommer ju inte att förekomma längre, så jag tror det är Lund som kommer att sitta emellan. De har ett väldigt litet upptagningsområde.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev