Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Hypofyshormons effekt på blodtrycket kartlagt

Publicerad: 22 december 2008, 17:41

Överviktiga individer med en störd signalering av hormonet MSH kan delvis vara skyddade mot att utveckla högt blodtryck.


Melanocytstimulerande hormon, MSH, är hormon som insöndras från hypofysen. Djurstudier har visat att hormonet bland annat har betydelse för regleringen av energiomsättning och blodtryck.

Till exempel får gnagare som blivit administrerade MSH direkt i hjärnan ökat arteriellt blodtryck och ökad puls. Långsiktig blockad av två receptorer för MSH, MC3 och MC4, leder till ökad viktuppgång och minskad puls men ingen ökning av blodtrycket.

New England Journal of Medicine, publicerad online

I en studie har nu forskare vid bland annat University of Cambridge, Storbritannien, undersökt betydelsen av MSH i regleringen av blodtryck hos människor.

Forskarna studerade blodtryck och metabola data från 46 vuxna överviktiga individer som hade ett heterozygot bortfall i funktion av MC4-receptorn. Dessa individer jämfördes sedan med jämngamla överviktiga individer ur normalbefolkningen, som inte behandlades med blodtrycksläkemedel.

Jämförelsen visade att individerna med störd funktion av MC4-receptorn hade lägre blodtryck än kontrollpersonerna. De genomsnittliga blodtrycksvärdena i de bägge grupperna var 123/73 mmHg och 131/79 mmHg. Individerna med störd funktion av MC4-receptorn fick också lägre stegring av pulsen när det vaknade efter en natts sömn.

Forskarna behandlade även 28 överviktiga frivilliga försökspersoner under sju dagar med en substans som stimulerar MC4-receptorn. Resultatet blev att blodtrycket steg med i genomsnitt 9,3/6,6 mmHg.

Höga blodtrycknivåer som ofta ses hos överviktiga antas till viss del bero på en störd insulinsignalering. Men i den aktuella studien kunde forskarna inte se något samband mellan de MSH-medierade effekterna på blodtrycket och förändringar av insulinsignalering. Enligt forskarna pekar snarare resultaten på att MSH höjer blodtrycket genom ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

Sammantaget menar forskarna att överviktiga individer med en genetiskt betingad störd funktion av MC4-receptorn delvis kan vara skyddade mot att utveckla ett högt blodtryck, som annars vore väntat med tanke på att övervikt är kopplat till högt blodtyck.

Nya läkemedel som stimulerar MC4-receptorn har varit ett av de hetaste utvecklingsspåren inom överviktsområdet. Men forskarna varnar för användning av sådana läkemedel med tanke på den stegring av blodtrycket som de såg i den aktuella undersökningen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev