Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Hyrföretag fick dubbel omsättning förra året

Publicerad: 2 april 2002, 08:41

Trots flera politiska beslut om hyrstopp inom hälso- och sjukvården fördubblades bemanningsföretagens omsättning under år 2001. - Det är uppenbart att de politiska besluten rimmar illa med behoven ute i verksamheten, säger Thorbjörn Rindås, vd för branschorganisationen Spur.


I majoriteten av landets landsting och regioner ökade kostnaderna för inhyrd personal under förra året, se Dagens Medicin nr 12/02. Att hyrläkare och hyrsjuksköterskor blivit ett frekvent inslag i sjukvården avspeglas också i bemanningsbranschens tillväxt.  Enligt beräkningar från Svenska personal- och rekryteringsförbundet, Spur, omsatte bemanningsföretagen inom vårdsektorn totalt 1,2 miljarder kronor under år 2001. Det är en ökning med 105 procent jämfört med år 2000.  - Att lägga ut vård på privata utförare ligger i tiden och bemanningsföretagens tjänster efterfrågas mer och mer. Även om det blivit svårare att hitta vårdpersonal finns det fortfarande en enorm tillväxtpotential, säger Thorbjörn Rindås.  Sjuksköterskorna står för drygt 75 procent av uthyrningstjänsterna. 15 procent av dem som hyrs ut är undersköterskor och 10 procent är läkare.  Pooler försöker konkurrera  Bemanningsföretagen är en dyr nödåtgärd som sjukvårdshuvudmännen helst undviker. Därför har man på flera håll infört hyrstopp eller på andra sätt försökt begränsa inhyrningen av personal. Genom att etablera egna personalpooler har en del landsting och kommuner också tagit upp konkurrensen med de privata bemanningsföretagen.  - På sina håll har landstingens restriktiva hållning varit kännbar. Men trots bristen lyckas vi fortfarande rekrytera läkare och på sikt kommer landstingen att inse att ingen vinner på att de driver upp lönerna genom egna personalpooler, säger Sven-Erik Thelander, vd på Rent-A-Doctor.  Under det senaste året har företaget haft drygt 1000 läkare knutna till sig. För dessa betalar landstingen mellan 25000 och 35000 kronor i veckan, beroende på kompetens, specialitet och placering.  Bemanningsföretagen kritiseras ofta för att skapa en olycklig rundgång i vården. Sjuksköterskorna och läkarna blir inte fler - bara dyrare.  - Det är inte sant. Många som tröttnat på landstingen ser privata bemanningsföretag som ett attraktivt alternativ. På så sätt bidrar vi till att återföra personal till sjukvården, säger Thorbjörn Rindås.  Enligt Spurs beräkningar stod vårdföretagen för 11,5 procent av den totala omsättningen i bemanningsbranschen under år 2001. Det är en kraftig ökning jämfört med år 2000, då vårdsektorn bara stod för 6 procent av bemanningsföretagens totala omsättning.  .................................................  Pengar och frihet lockar  Sedan en månad arbetar den nyblivne läkaren Peder Björling för bemanningsföretaget Wesam.  - För mig är det en möjlighet att tjäna extra pengar och pröva på yrket innan jag börjar min ST-tjänstgöring, säger han.  Peder Björling. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Peder Björling. Foto: Anders Kallersand.  Peder Björling ser flera fördelar med att arbeta för ett bemanningsföretag. Lönen på 68000 kronor i månaden väger självfallet tungt - men möjligheten att diktera sina egna villkor och arbetstider spelar också in. Just nu arbetar han på psykakuten på Huddinge universitetssjukhus.  - Jag sökte mig till Wesam eftersom jag vet att de bemannar mycket inom psykiatrin och det är där jag har tänkt mig en framtid, säger Peder Björling.  I likhet med många andra nykläckta kollegor planerar han att arbeta som hyrläkare under några månader, för att sedan påbörja sin ST-tjänstgöring.  - På sikt är jobbet som hyrläkare inget som lockar, säger Peder Björling.  Men för distriktsläkaren Ingegerd Alvén är bemanningsbranschen ingen tillfällig lösning. För två och ett halvt år sedan gick hon in i väggen. Hon lämnade sina fasta anställning och tog kontakt med Rent-a-doctor, se också Dagens Medicin nr 48/00.  - Arbetet ute på vårdcentralerna kan vara otroligt slitigt. Nu kan jag välja när, var och hur jag vill jobba, säger Ingegerd Alvén.  I dag arbetar hon tre veckor i månaden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev