Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Infarktpatienter tror de är botade efter kärlingrepp

Publicerad: 4 februari 2014, 11:10

En majoritet av svenska patienter tror att de är kvitt sin hjärt-kärlsjukdom efter att de genomgått ballongvidgning, enligt en ny studie. Nu vill svenska läkare förbättra informationen till patienterna.


Resultatet baseras på en enkät som besvarats av 1 073 patienter efter att de skrivits ut från sjukhuset.

– De senaste tio år en har vi sett en nedgående trend i antalet patienter som vill vara med i olika rehabiliteringsprogram efter en hjärtinfarkt. Därför ville vi ta reda vad som kan ligga bakom det, säger Joep Perk, senior professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar och en av forskarna bakom studien.

Svaren indikerar att många patienter varken förstår att de har en underliggande sjukdom eller betydelsen av att förändra sina levnadsvanor, enligt Joep Perk.

På frågan vad som var kärnbudskapet i den information de fått svarade patienterna följande:

■ Bara 20 procent ansåg att de fortfarande hade hjärt-kärlsjukdom och att de behövde ändra sina vanor – det mest riktiga svaret.
■ 38 procent av ansåg sig friska men att de behövde ändra sina vanor.
■ 19 procent ansåg sig friska och att de inte hade behov att ändra sina vanor.
■ Resterande 23 procent kom inte ihåg någon sådan information eller hade glömt bort den.

Vidare angav fler patienter att icke-åtgärdbara faktorer, som ärftlighet och ålder, låg bakom sjukdomen jämfört med åtgärdbara faktorer, som rökning, fysisk inaktivitet eller matvanor.

– Det är förvånande hur patienterna verkar bortförklara sin sjukdom. Vi ser till exempel att över hälften av patienterna inte vill gå med i träningsgrupper efter infarkten. Ett annat problem är att tobaksavvänjning erbjuds i för liten utsträckning, säger Joep Perk.

Han och hans kollegor ska nu tillsammans med riksförbundet Hjärt-lung se över den information som ges till patienterna.

– Jag tror att budskapet till patienterna måste vara mycket tydligare. Sjukvården kan behandla sjukdomen en del med piller och katetrar, men den största delen måste patienterna stå för själva, säger Joep Perk.

– Vi måste nog också i större omfattning involvera de närstående när patienten får information.

Totalt delades 1 598 enkäter ut till patienter som genomgått ballongvidgning av tilltäppta kranskärl vid 29 sjukhus i Sverige. Svarsfrekvensen var 67 procent.

Orsaken till ingreppet var i de flesta fall akut kranskärlssjukdom, som hjärtinfarkt.

Läs abstract till studien:

Joep Perk med flera. Study of Patient Information after percutaneous Coronary Intervention (SPICI): should prevention programmes become more effective? Eurointervention, publicerad online

Texten är uppdaterad med kommentarer av Joep Perk, tisdag 4 feb kl 14.05.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev