lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Influensa kan vara tungt för hjärtat

Publicerad: 24 januari 2018, 22:00

Forskarna såg en koppling mellan konstaterad influensa och en ökad risk att drabbas av akur hjärtinfarkt.

Foto: Thinkstock

Nya fynd stöder kopplingen mellan influensavirus och en ökad risk att drabbas av akut hjärtinfarkt.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


– Idén om att infektion kan utlösa hjärtinfarkt är inte ny men den bekräftas nu i en intressant och stor studie, säger Karl Swedberg, överläkare och seniorprofessor i medicin vid Sahlgrenska akademin.

Tidigare studier som undersökt sambandet mellan influensa och hjärtinfarkt har främst byggt på kopplingar mellan en hjärtinfarkt och faktum att patienter sökt läkare för influensasymtom i närliggande tid.

I den aktuella kanadensiska studien, som publicerats i New England Journal of Medicine, har forskarna utgått från material från nästan 20 000 patienter som testats positivt för influensavirus i laboratorietest. Bland dessa identifierade man 332 patienter som vårdats på sjukhus på grund av akut hjärtinfarkt, under ett år innan eller efter virustestet. Denna grupp utgjorde en kontrollgrupp.

Att drabbas av hjärtinfarkt upp till en vecka efter ett positivt influensatest definierades av forskarna som att infarkten inträffade under ett ”riskintervall”. Totalt var det var det 20 personer som drabbades av hjärtinfarkt under den perioden. Det motsvarar att risken för hjärtinfarkt var sex gånger högre en vecka efter ett positivt influensatest. Mellan en och tre dagar var risken som allra högst.
– Resultaten visar på ett statistiskt signifikant samband mellan influensavirus och hjärtinfarkt. Men risken att drabbas av hjärtinfarkt efter influensa är trots allt väldigt liten. Totalt sett var det en promille av alla de som testats positivt för influensa som drabbades, säger Karl Swedberg.

Författarna till studien skriver att resultaten ger ytterligare stöd för influensavaccinering, särskilt bland riskgrupper som äldre, vilket Karl Swedberg håller med om.
– Rekommendationen att vaccinera mot säsongsinfluensa finns redan i dagens behandlingsriktlinjer för kronisk hjärtsvikt och de nya fynden stöder detta, säger han.

I en subgruppsanalys såg forskarna att risken för hjärtinfarkt var något högre bland personer över 65 år men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Personerna som ingick i studien var 35 år eller äldre, hade fått konstaterat influensavirus mellan maj 2009 och maj 2014, och hade legat på sjukhus för akut hjärtinfarkt mellan maj 2008 och maj 2015.

Läs abstract till studien:

Jeffery C Kwong med flera. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza infektion. New England Journal of Medicine, publicerad online 24 januari 2017. Doi:10.1056/NEJMoa1702090

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev