Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ingen effekt av att behandla symtomfri benartärsjukdom

Publicerad: 3 mars 2010, 08:03

Proppförebyggande behandling med acetylsalicylsyra i lågdos gav ingen effekt hos personer som screenats för symtomfri benartärsjukdom.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelBenartärsjukdom

Patienter med symtomgivande benartärsjukdom, också kallat fönstertittarsjuka, har kraftigt förhöjd risk att drabbas hjärtinfarkt och stroke.

Forskare vid University of Edinburgh i Storbritannien har nu undersökt om man kan minska den risken genom att på tidigt stadium upptäcka benartärsjukdomen och behandla med acetylsalicylsyra i lågdos.

I studien screenades 28 980 män och kvinnor i åldern 50 till 75 år för förekomst av benartärsjukdom.

Det systoliska blodtrycket mättes både i ankeln och på konventionellt sätt i armen, och en kvot, ett så kallat ankel-armindex, räknades fram mellan de bägge blodtrycksvärdena. De som hade ett ankel-armindex under 0,95 ansågs ha benartärsjukdom och lottades till behandling med acetylsalicylsyra eller placebo.

Deltagare med känd benartärsjukdom eller annan kardiovaskulär sjukdom uteslöts från vidare medverkan i studien. Totalt randomiserades 3 350 individer.

Efter i snitt 8,2 års uppföljning var det ingen skillnad mellan grupperna beträffande andel deltagare som drabbats av stroke eller hjärtinfarkt eller som fått göra bypassoperation eller ballongvidgning av tilltäppta kranskärl.

Forskarna bakom studien konstaterar därför att acetylsalicylsyra inte fungerar som förebyggande behandling bland individer som screenats fram med ankeltrycksmätning.

De utesluter dock inte att en annan typ av behandling, till exempel statiner, skulle kunna ha en gynnsam effekt. De spekulerar också i att acetylsalicylsyra ändå kan vara effektivt hos de med lågt ankel-armindex och som samtidigt har andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Studien publiceras i veckans utgåva av tidskriften Jama.

Läs hela originalstudien:

Jama 2010; 303: 841–848

Ämnen i artikeln:

LäkemedelBenartärsjukdom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev